Limbi străine
C
URSURI DE PERFECŢIONARE pentru limbile: engleză, franceză, germană şi spaniolă

Motto:

"Învăţarea limbilor străine poate fi o activitate plăcută, care se poate desfăşura de-a lungul întregii vieţi şi care oferă o serie de avantaje, de la dezvoltarea personală şi îmbunătăţirea experienţelor de călătorie, până la accesul la noi oportunităţi profesionale."
Leonard Orban, Comisarul pentru multilingvism (Uniunea Europeană)   CENAFER organizează cursuri de limbi străine atât pentru personalul din domeniul feroviar, cât si pentru toate persoanele interesate să învețe şi să se perfecționeze în limbile: engleză, franceză, germana şi spaniolă.

    Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Naționala pentru Calificări, purtând girul Ministerului Educaţiei şi Cercetarii şi Ministerului Muncii. 

    Centrul nostru are o vastă experiență în învățarea şi perfecționarea în limbi străine. De-a lungul anilor, în afară de îmbunătățirea metodelor de învățare, experții noștri si-au extins domeniul de abordare cuprinzând şi terminologiile specifice domeniului tehnic, juridic, economic şi al relațiilor internaționale. 

    Datorită experienței acumulate în mulți ani de predare şi perfecționare a metodelor de învățare a limbilor străine, experții CENAFER vă pot ajuta să descoperiți noi orizonturi conversaționale. Aceste orizonturi se ating prin exersarea abilităților de vorbire, ascultare, citire, scriere, cât şi prin studierea regulilor gramaticale, prin explicații accesibile, urmărind metoda interactivă şi activă de predare. Toate acestea sunt evaluate printr-un dialog permanent, teste si diferite proiecte. Cursanții sunt puși în faţa unor situații de viață reală, exersându-se astfel capacitatea de a comunica prin jocuri de rol. De asemenea, se pune accent pe nevoile punctuale ale cursanților astfel încât să încurajeze deprinderile de vorbire, înțelegere şi îmbogățirea vocabularului. Atât cursurile de învățare cât şi cele de perfecționare au ajutat la aplicarea noilor direcții europene, dar şi la integrarea în structura pieței europene de transporturi.

PROFESIONALISM - Colectivul nostru este un partener agreabil, comunicativ ,uşor adaptabil nevoilor cursanților, axați pe crearea unui mediu propice predării cursurilor de limbi străine, in standarde europene. 

CALITATEA SERVICIULUI  - Echipa noastră are o pregătire profesională de nivel înalt şi o experiență de cel puțin 15 ani în domeniul predării limbilor străine adaptate terminologiei din transporturi.

FLEXIBILITATE - Programele se desfăşoară în sediul nostru din Bucureşti, Calea Griviţei 343 (lângă Podul Grant), beneficiind de laboratoare dotate cu echipamente moderne audio-vizuale şi studiu interactiv. În cazuri speciale, perioadele de desfăşurare a cursurilor sunt flexibile, în funcţie de solicitările cursanţilor.

INTERACTIVITATE - Nu există numai predare. Exista si întrebări si răspunsuri. Tocmai de aceea oferim un mod nou, interactiv, de a învăța o limbă străină!

EFICIENTA - Cursurile pot fi organizate modular, pe nivele de cunoştinţe ale candidaţilor. Datorită testelor de evaluare o să știm exact unde trebuie să insistăm.

DOTARE - Cursurile se desfăşoară în laboratoarele de limbi străine zilnic 4 ore/zi, sau de 2-3 ori/săptămână în funcţie de solicitări. Menționam ca încă din 1998 eram dotați cu singurul aparat de translație simultana din tara, achiziționat prin programul PHARE.

USURINTA - La CENAFER înveți limba străină dorită de tine, însă într-un mediu relaxant, deschis, fără stres.

DIVERSITATE - Acoperim toate domeniile de interes: general, tehnic, afaceri, juridic, economic,turism, etc. 

ASISTENTA - Vă rugăm sa ne trimiteţi în scris sau on-line solicitările dumneavoastră pentru cursurile pentru care optați. 


STRUCTURA CURSURILOR

Comunicare în limba engleză:

Tip

Durată

Comunicare în limba engleză  începători

                     120 ore

Comunicare în limba engleză preintermediari 

                     120 ore

Comunicare în limba engleză  intermediari

                     120 ore

Comunicare in limba engleză  avansați

                     120 ore

 

Se pot organiza, la cerere, cursuri de perfecționare cu limbaj specific:

Perfecţionare în limba engleză:

Limbaj economic

                       80 ore

Limbaj juridic

                       80 ore

Limbaj tehnic (transporturi feroviare)

                       80 ore

Termeni pentru turism

                       80 ore

Perfecționare şi conversație în limba engleză 

                       80 ore

Limbaj specific secretariat

                       80 ore

 

Limbaj specific casieri CF

                       40 ore

Limbaj specific impiegaţi-informatori CF

                       40 ore

Limbaj specific conductori CF

                       40 ore


Comunicare în limba franceză:

Comunicare in limba franceză    începători

                     120 ore

Comunicare in limba franceză    intermediari

                     120 ore

Comunicare in limba franceză    avansați

                     120 ore


Se pot organiza, la cerere, cursuri de perfecționare cu limbaj specific:

Perfecționare în limba franceză:

Franceza pentru afaceri

                       80 ore

Limbaj juridic

                       80 ore

Limbaj tehnic (transporturi feroviare)

                       80 ore

Perfecționare periodică 

                       80 ore

Perfecționare si conversație in limba franceza

                       80 ore

Limbaj specific secretariat

                       80 ore

 

Limbaj specific casieri CF

                       40 ore

Limbaj specific impiegați-informatori CF

                       40 ore

Limbaj specific conductori CF

                       40 ore

 

Comunicare în limba spaniolă:

Comunicare în limba spaniolă     începători

                     120 ore

Comunicare în limba spaniolă    intermediari

                     120 ore

Comunicare în limba spaniolă     avansați

                     120 ore

 

Se pot organiza, la cerere, cursuri de perfecționare cu limbaj specific:

Perfecționare în limba spaniolă:

Economia de piață 

                       80 ore

Spaniola pentru afaceri

                       80 ore

Limbaj tehnic (transporturi feroviare)

                       80 ore

Comerț international

                       80 ore

Perfecționare periodică 

                       80 ore

Limbaj specific secretariat

                       80 ore

 

Limbaj specific casieri CF

                       40 ore

Limbaj specific impiegaţi-informatori CF

                       40 ore

Limbaj specific conductori CF

                       40 ore