Formulare Formare Profesională

 

A. Formulare Formare Profesională:

 

1. Solicitarea organizării unor  programe de formare profesională:

Preînscrieri pentru luarea în evidenţă la întocmirea planului anual de formare profesională – PAF; în baza acestor solicitări se structurează clasele şi perioadele  de desfăşurare a programelor de formare profesională.

 

 

Solicitarea pentru deschiderea de programe de formare profesională pentru anul următorunitate feroviară (se transmite de unitatea feroviară, până la data de 15 decembrie a.c.).                                                                      formular Cod f - 7.5.01.- 01

(durata estimată de completare 4 minute)

 

 

Cerere de preînscriere pentru participarea la programele de formare profesională pentru anul următor – persoană fizică (se transmite de către persoana fizică, până la data de 15 decembrie a.c.).                                                    formular Cod f - 7.5.01.- 02

(durata estimată de completare 3 minute)

 

Solicitarea pentru deschiderea de programe de formare profesională pentru anul următor – persoană juridică (se transmite de către persoane juridice – altele decât unităţile feroviare, până la data de 15 decembrie).                 formular Cod f- 7.5.01.- 03

(durata estimată de completare 2 minute)

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B2-LuvCtBKrVQ2U3ckNpbUFyeDA/edit?usp=sharing

 

 

 

2. Înscrierea la programele de formare profesională programate:

Cerere de înscriere - persoane fizice.                                   formular Cod f - 7.5.01.- 08


(durata estimată de completare 3 minute)

 

https://drive.google.com/file/d/0B2-LuvCtBKrVLXRGM2tTSlBvOGc/edit?usp=sharing

Cerere de înscriere - unităţi feroviare, persoane juridică.      formular Cod f - 7.5.01.- 09


(durata estimată de completare 4 minute)

 

https://drive.google.com/file/d/0B2-LuvCtBKrVNHpzZWhPU1luV1U/edit?usp=sharing

 

 

 

3. Echivalarea unor module:

(pentru programele de calificare cererea se completează la sediul CCIPTFT odată cu depunerea dosarului de înscriere).

 

 

Cerere pentru echivalarea unor module din cadrul programului de specializare Responsabil siguranţa circulaţiei.                                       formular Cod f - 7.5.01.- 15 

(durata estimată de completare 2 minute)

  

 

https://drive.google.com/file/d/0B2-LuvCtBKrVN1RRVjBvWmE5cnM/edit?usp=sharing

 

 

4. Susţinerea examenului de corigenţă:

Cerere pentru înscrierea la examenul de corijenţă.          formular  Cod f - 7.5.01.- 31

(durata estimată de completare 5 minute)

 

https://drive.google.com/file/d/0B2-LuvCtBKrVUVNuenBRcDZiUnM/edit?usp=sharing

 

 

5. Înscrierea la examenul de absolvire:

Cerere pentru înscrierea la examenul de absolvire.        formular Cod f - 7.5.01.- 32


(durata estimată de completare 3 minute)

 

https://drive.google.com/file/d/0B2-LuvCtBKrVZlpiS01TZWhDd1U/edit?usp=sharing

 

 

 

6. Contestaţie examene:

Formular depunere contestaţie.                                     formular Cod f - 7.5.01.- 22

(durata estimată de completare 5 minute)

          

 

https://drive.google.com/file/d/0B2-LuvCtBKrVMlNMWWtWQ3VmWGM/edit?usp=sharing