Formare Profesională


Documentele care atestă calitatea de absolvent de liceu [ vezi detalii]


Echivalarea nivelelor de calificare conform Cadrului European al Calificărilor transpus în CNC [ vezi detalii]


      Formarea Profesională
în domeniul feroviar    Suntem permanent preocupaţi de dezvoltarea pregătirii profesionale din domeniul feroviar, prin organizarea de programe de formare continuă.

        Pe termen lung, aceasta conduce la creşterea calităţii programelor de formare continuă a angajaţilor din domeniul feroviar, fapt ce va avea două efecte majore:

  • în plan naţional va asigura creşterea calităţii serviciilor feroviare şi implicit creşterea satisfacţiei beneficiarilor finali (călători, transportatori)
  • în plan european armonizarea serviciilor feroviare româneşti cu cele oferite de alte state membre UE.


        In sectorul feroviar, numărul persoanelor care participa la formarea profesionala, cu toate ca se încadrează in limitele din alte sectoare ale economiei, este destul de mic.
        Romania este pe unul dintre
ultimele locuri in UE la numărul de persoane formate profesional sau la media de ore de instruire aferenta unui angajat.
        Totuşi, se observa un interes sporit pentru formarea profesionala din partea angajaţilor aflaţi la început de carieră.


           Media de vârsta a cursanţilor este în scădere si se vede interesul crescut al persoanelor tinere aflate în căutarea unui loc de munca. Pentru cursurile de calificare, în momentul de faţă media de vârsta a cursanţilor este in jur de 28 ani, mult sub media de vârstă a celor care urmează cursuri de perfecţionare.


REGLEMENTARI privind Formarea Profesională în domeniul Feroviar

OMTCT 2.261/2005 privind aprobarea metodologiilor de organizare şi de derulare a programelor de formare, calificare, perfecţionare  a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar. [descarcă]


METODOLOGIE de organizare şi de derulare  a programelor de formare - calificare a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar.[descarcă]


TARIFE pentru activităţile specifice efectuate de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER OMTI 1.522/2012[descarcă]


REGULAMENTUL de organizare a concursului de admitere la programele de calificare profesională desfăşurate la CENAFER [descarcă]


REGULAMENTUL de organizare a concursului de absolvire a programelor de calificare profesională desfăşurate la CENAFER [descarcă]