Legături utile

     Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, ce funcţionează în subordinea Guvernului, stabilind politica în domeniul transporturilor la nivel naţional, elaborând strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare a activităţilor de transport în cadrul politicii generale a Guvernului şi îndeplinind rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor şi al infrastructurii de transport, cu excepţia infrastructurii de transport rutier.


Autoritatea Feroviară Română - AFER

Autoritatea Feroviara Romana - AFER este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, desemnat să asigure, în principal autorizarea în materie de siguranţă a administratorilor de infrastructură feroviară licenţierea şi certificarea în materie de siguranţă a operatorilor de transport feroviar,  investigarea şi cercetarea accidentelor şi incidentelor feroviare, controlul şi inspecţia de stat în transportul feroviar şi cu metroul,  activitate specifică tip registru feroviar, etc.


Autoritatea Națională  pentru CalificăriAutoritatea Națională pentru Calificări coordonează activitatea de formare profesională continuă la nivel național.
Grupul SRAC - Calitate ISO 9001

Grupul SRAC este liderul pieței de certificare și evaluare a conformității din Romania de peste 20 de ani unul dintre organismele importante din Europa Centrala si de Est. Organizațiile certificate de SRAC primesc gratuit prestigiosul certificat IQNet recunoscut internațional în baza căruia se poate obține un certificat echivalent de la oricare organism din statele membre. SRAC este prezent si pe piața internaționalaă prin certificări în Austria, Belgia, Bosnia Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Franta, Germania, Grecia, Italia, Republica Moldova, Turcia și UK.

Standardul de referință ISO 9001

ISO 9001:2008 are în vedere o abordare bazata pe managementul proceselor organizației, o structura mult mai logica, orientarea către client și evaluarea satisfacției acestuia, precum și angajamentul top managementului pentru o îmbunatățire continuă. 

Centrul National de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER își clădește un viitor mai sigur prin implementarea și certificarea unui sistem de management al calității - acea parte a sistemului de management al unei organizații, orientata către obținerea rezultatelor in raport cu obiectivele calității, și anume certificarea ISO 9001.Compania Națională de Căi Ferate ''CFR S.A.


Compania Națională de Căi Ferate "CFR" - SA este Managerul de Infrastructură Feroviară din România, care administrează şi întreţine infrastructura feroviară publică şi o serie de componente ale infrastructurii private.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători  ''CFR Călători'' SASocietatea Națională de Transport Feroviar de Călători - CFR Călători este operatorul naţional din România care efectuează transport feroviar public de călători de lung parcurs în trafic intern şi internaţional şi transport feroviar în trafic regional şi interregional.

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă ''CFR Marfă'' SA


Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă S.A. este operatorul naţional din România care îşi desfaşoară activitatea pe întreaga reţea feroviară, oferind urmatoarele servicii: 
  • transport feroviar de marfă intern şi internaţional
  • transport intermodal
  • logistică de transport  
  • închirieri material rulant
  • întreţinere şi reparaţii material rulant

Societatea Feroviară de Turism

Societatea Feroviara de Turism “S.F.T. – C.F.R.” SA oferă servicii de transport de călători în scopuri turistice cu trenuri de epocă remorcate cu locomotive cu abur pe diferite distanţe şi itinerarii în România.


Mersul trenurilor

Informaţii despre circulaţia trenurilor de călători pe reţeaua de căi ferate din România:

Informaţii despre circulaţia trenurilor de călători pe reţeaua de căi ferate internaţională:

    Rute internaționale

Informaţii despre circulaţia trenurilor de călători operate de SNTFC CFR Călători:

Trenuri aparţinând SNTFC CFR Călători


IMI PQ NET


Reţeaua IMI PQ NET România cuprinde instituţiile, organizaţiile şi asociaţiile profesionale din România care sunt abilitate prin lege să reglementeze procesele de recunoaştere a calificărilor profesionale, atât pentru profesii reglementate, cât şi pentru cele nereglementate, precum şi să elaboreze standarde şi metodologii pentru formarea, certificarea şi validarea competenţelor pentru aceste calificări.