Home


(program: deschis de miercuri până duminică între 10:00 - 16:00, acces până la ora 15:45; luni şi marţi închis)

Pentru o derulare eficientă a activității de evaluare astfel încât să fie asigurat accesul la evaluare în mod nediscriminatoriu rugăm personalul cu drepturi de acces în portal
să PROGRAMEZE salariații conform SCADENȚELOR.
În acest sens, CENAFER ÎȘI REZERVA DREPTUL DE A EXCLUDE dintr-o sesiune personalul programat în mod eronat
(ex.: personal programat pentru evaluare la o dată care nu este la scadență,
personal aparținând agenților economici care NU se află în relație contractuală cu CENAFER etc.)

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară  - CENAFER


Prezentare Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER
ANGAJARE ÎN STRĂINĂTATE

    Printre avantajele calificării efectuate în instituția noastră se număra și posibilitatea angajării în străinătate. De la 1 ianuarie 2007, transportul feroviar comunitar a intrat în interoperabilitate prin directivele: 2005/36/CE privind recunoașterea unitara a calificării în UE și 2007/59/CE privind certificarea mecanicilor de locomotiva. Alte detalii pentru recunoașterea calificării profesionale pentru profesia reglementată „Mecanic de Locomotivă” găsiți aici. 
    Centrul Național de Calificare şi Instruire feroviară - CENAFER este partener în cadrul proiectului IMIPQ NET, aflat în desfășurare în cadrul Ministerului Educației Cercetării şi Tineretului, pentru recunoașterea calificărilor în statele membre ale UE.
    „Față de verificările actuale ale cunoștințelor profesionale specifice - instruirea teoretica prin scoală personalului, instruirea practica de serviciu, verificările profesionale periodice - noutatea acestei directive o reprezintă introducerea modului de perfecționare a mecanicului prin formarea profesionala continua prevazută de altfel și în legea siguranței feroviare din România“. Dionisie-Daniel ARDELEAN

SIMULATOARE MODERNE
    Instruirea impiegaților de mișcare se face pe simulatoare moderne de management al traficului
care asigură toate condițiile pentru derularea oricărui scenariu, necesare atât pentru formarea profesionala, cat și în procesul de evaluare a personalului feroviar.
    Urmează o a doua etapă privind dotarea cu simulatoare pentru instruirea mecanicilor de locomotiva (pentru recunoașterea și operarea rutelor precum și deservirea tipului de locomotiva).

LIMBI STRĂINE
    Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviara - CENAFER organizează cursuri de limbi străine pentru toate persoanele interesate să învețe și sa se perfecționeze în: engleză, franceză, germana şi spaniolă. Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Naționala pentru Calificări, purtând girul Ministerului Educației și Ministerului Muncii (au recunoaștere în UE), experții noștri extinzându-și domeniul de abordare prin cuprinderea inclusiv a terminologiilor specifice (domeniile tehnic, juridic, economic şi al relațiilor internaționale).


INFORMATICA
    CENAFER are specific feroviar, însa desfășoară și alte activități conexe cum ar fi cursuri de: informatica, calitate & securitate în munca, protecția mediului, implicându-se activ în toate sectoarele relaționate domeniului feroviar. De asemenea realizează activități de cercetare și prospectare a pieței pentru diversificarea permanenta a ofertei sale educative.

PROIECTE EUROPENE
    Viitorul aparține celor suficient de curajoși să pășească mai departe. Pentru noi, un pas important îl reprezintă finanțarea nerambursabilă, obținuta prin proiectele aflate în implementare, care asigură introducerea unei modalități avangardiste de formare profesională, prin TIC sau metoda e-Learning.

CALITATE și INOVAȚIE permanenta
    Direcțiile multiple de activitate în care ne-am implicat sunt complexe, dar toate axate pe profesie, pe care vrem să o ridicăm la un nivel real de brățară de aur. Fie că vorbim despre rectificări și completări legislative necesare, raportate la ritmul alert al inovațiilor, sau despre implementarea unor proiecte europene strategice, dezideratul nostru rămâne același: INOVAȚIE în predare și învățare, calitate și dimensiune europeana.

Cazuri de succes !

    Legende sunt multe despre calea ferată și oamenii ei, de la precizia mersului trenurilor și a ceasurilor de ceferist până la eticheta de a doua armata a tarii atribuita acestui corp social cu acoperire naționala. Într-adevăr, în timpul războiului, prin organizare similara celei militare, prin acțiuni pe teren și prin funcționarea tehnicii în scopul bunului mers al lucrurilor, ceferiștii au constituit o adevărata armata.
    Statutul de ceferist a însemnat un blazon, accesul în ”castă” echivalând cu recunoașterea unor merite. Munca a fost dintotdeauna grea și cu o responsabilitate asumata.
    Șeful de gară, mecanicul de locomotivă, impiegatul de mișcare sau revizorul de cale care, cu geanta, cheia și stegulețul galben în mână, parcurge pe jos kilometri în lungul căii ferate, au fost formați la Centrul Național de Calificare şi Instruire feroviară - CENAFER şi au satisfacția de a face parte din această mare familie, a ceferiștilor.
    Pentru o mai bună promovare a tradițiilor căii ferate române și răspunderii care revine fiecăruia pentru siguranța transporturilor, în această secțiune vom insera poveștile acelor cursanți care au ales soluțiile și serviciile oferite de CENAFER pentru îmbunătățirea activității lor profesionale. Nu există o satisfacție mai mare pentru noi ca cea a beneficiilor obținute de colaboratorii noștri în urma muncii noastre !


CENAFER - Calificare şi Perfecționare din 1971, EXPERIENȚA FACE DIFERENȚA !