Tanatori‎ > ‎

Últimes defuncions

Nom y cognoms del difunt Defunció Esquela Obituari
 Miguel Barceló Ferrer15 octubre 2017  Veure Capella 1055 nínxol 10 ampliació 85
 Sor Apol-lònia Prohens Monserrat 10 octubre 2017 Veure Sepultura A6 nínxol 3 recinte antic
 Margalida Monserrat Monserrat 9 octubre 2017 Veure 
 Jaume Juan Amengual 7 octubre 2017 Veure Sepultura 145 nínxol 13 darrer eixamplament
 Marco Petrucci5 octubre 2017   Sepultura 30  primer quadre dreta
 Angel Mario Garcia Oviaño 2 octubre 2017  Sepultura 30  primer quadre dreta
 Catalina Andreu Ramon2 octubre 2017 Veure Sepultura 83 nínxol 3 darrer eixamplament
 Pep Forteza Bonnin 29 setembre 2017 Veure 
 Francisca Nicolau Prohens 24 setembre 2017 Veure Nínxol 4 fila 24 lot 2 ponent
 Ventura Ferrer Mesquida 22 setembre 2017 Veure Nínxol 3 fila 6 lot 1 ponent
 Nadal Barceló Binimelis 22 setembre 2017 Veure Capella 1171 nínxol 4 ampliació 85
 Miquel Sastre Julià 18 setembre 2017 Veure Nìnxol 4 fila 3 lot 1 ponent
 María Gallardo Gallardo 15 setembre 2017 VeureCapella 1042  nínxol  4  ampliació 85 
 Blas Vera Hernández 13 setembre 2017 Veure Sepultura 234 nínxol 7 darrer eixamplament
 Antònia Marí Marí 8 setembre 2017 Veure Capella 1074 nínxol 9 ampliació 85
 Antonio Angaron Saun 23 agost 2017  Nínxol 2 fila 23 lot 7
 Andreu Adrover Barceló 9 setembre 2017 Veure Nínxol 3 fila 5 lot 6
 Bel Adrover Obrador 3 setembre 2017 Veure Enterrament en Campos
 Francisca Linares López 2 setembre 2017 Veure Nínxol 5 fila 11 lot 1 llevant
 Rafel Mayol Mesquida 2 setembre 2017 Veure Sepultura 37 nínxol 9 darrer eixamplament
 Sebastià Barceló Rigo 31 agost 2017 Veure Nínxol 4 fila 32 lot 1 llevant
 Catalina Vicens Rotger 29 agost 2017 Veure Capella 1120 nínxol 12 ampliació 85
 Jacinto Llull Bauzá 26 agost 2017 Veure Nínxol 1 fila 6 lot 5
 Coloma Mestre Llaneras 25 agost 2017 Veure Sepultura 152 nínxol 7 darrer eixamplament
Apol-lònia Antich i Barceló 18 agost 2017 Veure Nínxol 2 fila 14 lot 1 ponent
 Margarita Piña Forteza 18 agost 2017 Veure Sepultura 148 nínxol 9 darrer eixamplament