על הורדת סף הקרינה

רקע

חוק הקרינה הבלתי מייננת חוקק לקראת סוף שנת 2006, תוך שהוא מחורר כמו גבינה שווייצרית. מוקשים בעייתיים כמו :

    1) בעיית התקנת מתקן גישה אלחוטי (להלן מג"א - אנטנה לכל דבר) בפתור מהיתר בניה.

    2) בעיית הבטיחות מאנטנות וסף הקרינה.

הוצאו מהחוק. דובר כי שתי בעיות אלה יבואו על פתרונן בדרך של תקנות.

החוק לעיל היה אמור גם לתת מענה לספי קרינה בתדר נמוך ממכשור חשמלי כמו שנאים, קווי מתח גבוה.

החוק קצב בזמן את מציאת הפתרונות עד לכדי שנה מיום חיקוק החוק.

המצב כיום הוא כי :

1) תקנות העוסקות במג"א נידונות עדין (09/09/12) בוועדת הכלכלה, כאשר ישנו בג"ץ בנדון כנגד חברות הסלולר,

    משרד התקשורת, הפנים, והג"ס.

2) תקנות בנושא תדר נמוך ממכשור חשמלי אין, וגם אין שום דיון נראה לעין (נכון ל - 09/0/9/2012)

3) תקנות בנושא בטיחות בתדר גבוה מאנטנות נידון בוועדת הפנים והג"ס, ולהלן הסיפור: 

בדיון שהתקיים בוועדת הפנים והג"ס מיום 04/05/2011, דנה הוועדה על מרחקי וספי בטיחות מאנטנות סלולריות. חוק הקרינה הבלתי מייננת לכשחוקק בעבר, חוקק תוך שהוא אינו נותן תשובות לכל הבעיות שהקרינה הבלתי מייננת מציבה, בין היתר מרחקי בטיחות מהקרינה מאנטנות. לאור דברים אלה נתכנסה הוועדה כדי להקים תקנות בטיחות בנדון. כמו כן דנה הוועדה בשאלת הצבתן של אנטנות מסוג מתקן גישה אלחוטי, (להלן מג"א) על גגות, מרפסות ובנייני מגורים. 

אלה שאין זה נכון להגדיר סף מרחק בטיחות פרטני עבור כל אנטנה ואנטנה. המחוקק וועדות הכנסת לא ישבו לחוקק עבור כל אנטנה ואנטנה סף מרחק בטיחותי.

בדיוק כשם שלא מגבילים כל מכונית ומכונית, בצורה פרטנית לסף מהירות, בדיוק כשם שהתשובה לבעיית המהירות וההתנהגות על הכביש מרוסנת ע"י "חובת הזהירות הכללית". תקנה שכל נהג המקבל רישיון נהיגה יודע אותה. 

כך נדרש המחוקק לסוג של תקנה כללית שתבטיח את בריאות העם מפני קרינה בלתי מייננת מכל סוג של אנטנה.

לאור דברים אלה הצוות המקצועי של העמותה המליץ בישיבה של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת להוריד את סף החשיפה של הציבור לקרינה סלולרית לערך של 1 מיקרוואט לסמ"ר, והמלצה זו התקבלה ע"י הועדה, והועברה לבדיקה משפטית במשרד להגנת הסביבה

לשון הסעיף המוצע לחקיקה בתקנות לעיל היינו  

"לא יקים אדם ולא יפעיל מקור קרינה שעקב הפעלתו נוצרת או עלולה להיווצר קרינה בתדר מעל 10 MHz בתוך בית מגורים או משרד, בו שוהים אנשים מעל 6 שעות מדי יום, בעוצמה העולה על 1 מיקרוואט לסמ"ר".


המשמעות היא:

    1) הרבה אנטנות דלות קרינה והספק, הרבה מעבר למה שחברות הסלולר מתכוונות ורוצות להקים. המצב כיום 

       (09/0912) הוא כי חברות הסלולר יכולות להקים אנטנות בעוצמת הקרנה של עד 100 מיקרוואט לסמ"ר, ודרישת

       הפורום תאלץ את חברות הסלולר לקחת את אותה אנטנה בודדת של 100 מיקרוואט ולחלקה ל - 100 אנטנות 

       קטנות של 1 מיקרוואט לסמ"ר. כשחברות הסלולר מבקשות הרבה אנטנות הן מבקשות הרבה אנטנות מקרינות 

       של 100 מיקרוואט לסמ"ר כל אחת, ולא הרבה אנטנות דלות קרינה.

    2)  חברות הסלולר יוכלו להקים אנטנות היכן שהן רוצות ובלבד שיעמדו בשני קריטריונים:

            א) רמת ההקרנה במקום שבו שוהים אנשים 5 ימים בשבוע מעל 6 שעות לא תעלה על 1 מיקרוואט לסמ"ר.

                בצורה זו למעשה מחויבות חברות הסלולר לשמור על סוג של זהירות מונעת לנזקים הנגרמת מקרינה.

                בביתו ובמקום עבודתו של האזרח הקטן, ליד מיטתו, ומיטת ילדיו.

            ב) לאחר שעמדו בדרישת ה - 1 מיקרו לעיל יצטרכו חברות הסלולר לעמוד במבחני שקיפות הנגזרים מחוק

                התכנון והבנייה, המבקשים, פרסום ברבים בדבר הקמת אנטנה, והליך התנגדויות, אלה שאם סף הקרינה 

                יהיה הרבה יותר נמוך (כ - 1 מיקרו), ופריסת האנטנות תהיה הרבה יותר שוויונית 

                (בערך - על כל עמוד תאורה שלישי), אזי סביר להניח כי האנטיגוניזם לחברות הסלולר ולקרינה יפחת, והן 

                תוכלנה להקים אנטנה בלא הליך התנגדויות.


להלן פרוטוקול ועדת הפנים והג"ס בו הוצעה ההצעה ע"י המהנדס רם דישון (מומחה לתקשורת).

להלן :


לצערנו המשרד להגנת הסביבה, האמור ליישם המלצה זו, גורר רגליים ונמנע מלבצע את המלצת הועדה.

רוב המבנים במדינה עומדים בדרישת סף קרינה זו (הנמוכה פי -50-100 מהערך שנקבע ע"י המשרד - בדור 2 מותרת הקרנה של 40 מיקרו ובדור 3 100 מיקרו), והמאפשרת שידורים תוך מזעור הנזק הבריאות . כיום יש מספר קטן של מבנים בהם הקרינה גבוהה יותר   מ - 1 מיקרוואט לסמ"ר, אך נמוכה מהסף הנוכחי שנקבע בעבר ע"י המשרד, ולכן חוקית.

לאחרונה הגיע לידנו מחקר מדעי נוסף המצביע על נזק לתאי זרע של אדם ברמת חשיפה זו (להלן הקישור). מחקר זה מצביע על הסבר אפשרי לבעיות הפוריות בהם אנו נתקלים לאחרונה. זאת בנוסף לבעיות בריאותיות נוספות שנגרמות ע"י הקרינה.

אנחנו קוראים לכל מי שמחלון ביתו ניתן לראות אנטנה סלולרית במרחק קטן מ-50 מטר לבקש מהמשרד להגנת הסביבה לבצע בביתו בדיקת קרינה על מנת לוודא שאינו נמצא בסיכון, להלן המספר של הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה פרופסור סטיליאן גלברג:      02-6495868

 

Comments