דור 4

המטרה בהתפתחות זו בתקשורת הסלולרית היא אפשרות להעביר אות וידאו באיכות גבוהה בין שני משתמשים הנעים במהירות גבוהה (לדוגמה - מרכב לרכבת) ובאיכות גבוהה עוד יותר בין משתמשים נייחים.

מדובר בתדרים ורוחבי סרט (פס) שעדיין אינם בשימוש.

בניגוד לדורות קודמים, לא ניתן להעביר שיחות טלפון רגילות בערוץ זהכך שהוא יצטרך להתווסף לרשתות הקיימות.

מאחר ומדובר בטכנולוגיה חדשה לגמרי, המשמעות היא עוד משדרים ואנטנות בנוסף על הקיים. כמובן שעוצמות הקרינה אליהן ניחשף תהינה גבוהות בהרבה מאשר היום.

הסבר אחר לדברים :

הפלאפונים דור 3, הזולים אלה שאינם חכמים ואשר לא יודעים להפעיל אינטרנט ואו אפליקציה אינטרנטית יחייבו את המשך קיומם של אנטנות דור 3. גם הסמרטפונים החכמים שלא יודעים להפעיל אפליקציה אינטרנטית כדוגמת Skype, יחייבו דור 3.

כך שבעצם דור 4 בא רק לשפר את איכות שידור האודיו והווידאו ע"מ שחברות הטלוויזיה והסלולר יוכלו למכור מוצרי צפייה אלחוטיים, 

במחיר בריאותי. חשוב לומר כי כבר היום בדור 3 רוחב הפס מתאים לקליטת מוצרים אלחוטיים אלה וכי ניתן לשדר מוצרים אלה - דור 4 מיותר.

 

Comments