Cellolessen in Leiden Merenwijk

Wil je cello leren spelen?
Kom dan eens bij een les kijken of vraag een proefles aan.
Anke Wouters geeft celloles aan kinderen en volwassenen.

De lessen vinden plaats in de Regenboogkerk in de Merenwijk Leiden, Watermolen 1. Dit is bij het winkelcentrum de Kopermolen met voldoende gratis parkeergelegenheid.


Voor meer informatie:
 
Anke Wouters
telefoon 06-260 297 56
 
Anke Wouters begon haar conservatoriumopleiding bij Maria Hol en Ran Varon. Zij sloot de vakken muziekpedagogiek en -methodiek cum laude af en werd genomineerd voor de Koen van Slogteren pedagogiekprijs.

Anke geeft met veel plezier les aan kinderen en volwassenen. Leerlingen komen uit Leiden, Oegstgeest, Sassenheim en Noordwijk.

 Zij slaagde voor de opleiding tot Suzuki cellodocente. Zij geeft les in haar woonplaats Leiden, aan het centrum voor de kunsten in Delft, op cellofestival’s en zomerkampen in België.

In juni 2007 slaagde zij voor het diploma uitvoerend musicus. Op dit moment is zij celliste in verschillende kamermuziekensembles. Anke speelt op een cello van Saskia Schouten uit 2005.
 
 

Werkwijze:

De leerling gaat, na een proefperiode, een overeenkomst aan voor de duur van een half schooljaar. De overeenkomst loopt stilzwijgend door, tenzij er uiterlijk een maand voor het verstrijken van het lopende lesblok is opgezegd. Het lesgeld (het aantal lessen X het lestarief) wordt aan het begin van een lesblok overgemaakt op girorekening NL21 INGB 0001 6015 00  t.n.v. A. Wouters te Leiden, o.v.v. de naam van de leerling. U ontvangt een rekening per mail.

Uitval lessen: Wanneer de leerling wegens ziekte verhinderd is de les bij te wonen, is er gelegenheid die les in te halen, behalve van de eerste twee uitgevallen lessen per schooljaar. Lessen die uitvallen door verjaardagsfeestjes, schoolreisjes, ect. worden niet ingehaald. Lessen ruilen mag.

Lessen die wegens ziekte van de docent uitvallen, worden doorbetaald tot een maximum van twee uitgevallen lessen per schooljaar.

 

Wijzigingen voorbehouden.


Subpagina''s (1): Cello huren