Publikácie

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
 • The Influence of Dopants on loss Tangent of Polycrystalline Alumina Ceramics / Jozef Chovanec, Katarína Ghillányová, Jozef Rábel, Pavol Šajgalík, Dušan Galusek, 2012. In: CERAMICS INTERNATIONAL. - ISSN 0272-8842. - Vol. 38, No.3(2012), p.2043-2049.
 • Low loss Alumina Dielectrics by Aqueous Tape Casting: The Influence of Composition on the loss Tangent / Jozef Chovanec, Dušan Galusek, Jozef Rábel, Pavol Šajgalík, 2012. In: CERAMICS INTERNATIONAL. - ISSN 0272-8842. - Vol. 38, No.5(2012), p.3747-3755.
 • The Influence of Additives on Microstructure of Sub-Micron Alumina Ceramics prepared by two-stage Sintering / Dušan Galusek, Katarína Ghillányová, Jaroslav Sedláček, Jana Kozánková, Pavol Šajgalík, 2012. In: JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY. - ISSN 0955-2219. - Vol.32, No.9, Special SI(2012), p.1965-1970.
 • Fracture toughness and toughening mechanisms in graphene platelet reinforced Si3N4 composites / Lenka Kvetková, Annamária Duszová, Pavol Hvizdoš, Ján Dusza, Péter Kun, Csaba Balázsi 2012. In: Scripta Materialia. - ISSN 1359-6462. - Vol. 66, p.793-796.
 • Microstructure and fracture toughness of Si3N4 + graphene platelet composites / Ján Dusza, Jerzy Morgiel, Annamária Duszová, Lenka Kvetková, Martin Nosko, Péter Kun, Csaba Balázsi 2012. In: Journal of the European Ceramic Society. - ISSN 0955-2219. - Vol.32, p.3389-3397.
 • Al2O3-SiC Composites prepared by Infiltration of pre-sintered Alumina with a Poly(allyl)carbosilane / Dušan Galusek, Róbert Klement, Jaroslav Sedláček, Miroslav Balog, Claudia Fasel, J. Zhang, M.A. Crimp, Ralf Riedel, 2011. In: JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY. - ISSN 0955-2219. - Vol.31, No.1-2(2011), p.111-119.
 • Composites with Eutectic Microstructure by hot Pressing of Al2O3-Y2O3 Glass Microsheres / Anna Prnová, Dušan Galusek, Miroslav Hnatko, Jana Kozánková, Ivo Vávra, 2011. In: CERAMICS - SILIKÁTY. - ISSN 0862-5468. - Vol.55, No.3(2011), p.208-213.
 • The Influence of Ageing on Consolidation and Sinterability of a sub-micron Alumina Powder / K. Ghillányová, Dušan Galusek, M. Pentrák, J. Madejová, I. Bertóti, J. Szépvolgyi, P. Šajgalík, 2011. In: POWDER TECHNOLOGY. - ISSN 0032-5910. - Vol.214, No.3(2011), p.313-321.
 • Corrosion of Structural Ceramics under Subcritical Conditions in Aqueous Sodium Chloride Solution and in Deionized Water. Part II: Dissolution of Al2O3-Based Ceramics / Dagmar Galusková, Miroslav Hnatko, Dušan Galusek, Pavol Šajgalík, 2011. In: JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY. - ISSN 0002-7820. - Vol.94, No.9(2011), p.3044-3052.
 • Corrosion of Structural Ceramics under Subcritical Conditions in Aqueous Sodium Chloride Solution and in Deionized Water. Part I: Dissolution of Si3N4-Based Ceramics / Dagmar Galusková, Miroslav Hnatko, Dušan Galusek, Pavol Šajgalík, 2011. In: JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY. - ISSN 0002-7820. - Vol.94, No.9(2011), p.3035-3043.

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
 • Hydrothermal Corrosion of Alumina Ceramics under static and quasidynamic Conditions / Dagmar Galusková, Miroslav Hnatko, Dušan Galusek, Pavol Šajgalík, 2012. - Spôsob prístupu: http://www.scientific.net/KEM.512-515.513. In: Key Engineerimg Materials: High-Performance Ceramics VII. - ISSN 1662-9795. - p.513-518.
 • Influence of Calcium Addition on the chemical Durability of the Model Alumino-Silicate Glasses in Aqueous Solutions / Dagmar Galusková, Miroslav Hnatko, Jozef Kraxner, Dušan Galusek, Pavol Šajgalík, 2012. - Spôsob prístupu: http://www.scientific.net/KEM.512-515.1009. In: Key Engineerimg Materials: High-Performance Ceramics VII. - ISSN 1662-9795. - p.1009-1014.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 • Interactions of Si3N4-Based Ceramics in Water Environment under Subcritical Conditions / Pavol Šajgalík, Dagmar Galusková, Miroslav Hnatko, Dušan Galusek, 2011. In: Advanced Ceramics and Composites: Proceedings of the 35th International Conference: American Ceramic Societu, 2011. - ISBN 978-1-118-15582-0. - [13 p.].
 • Štruktúrna relaxácia fosforečnanových skiel sústavy PbO-WO3-P2O5 / Mária Chromčíková, Magdaléna Lissová, Marek Liška, Petr Mošner, Ladislav Koudelka, 2012. In: 34. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář: Sborník příspěvku. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. - ISBN 978-80-7395-491-8. - s.139-142.
 • Využitie asymetrických kvadratických funkcií pri modelovaní kinetiky kryštalizácie / Marek Liška, Mária Chromčíková, Jana Holubová, Alfonz Plško, 2012. In: 34. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář: Sborník příspěvku. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. - ISBN 978-80-7395-491-8. - s.135-138.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 • The Influence of Calcia Content on chemical Durability of Model Calcium aluminosilicate Glasses for Alumina Ceramics / Dagmar Galusková, M. Hnatko, Jozef Kraxner, Dušan Galusek, P. Šajgalík, 2011. In: Zborník príspevkov: Slovenská a česká konferencia o skle. - Teplice: Vydavatelství České sklářské společnosti, 2011. - ISBN 978-80-260-1068-5. - s.222-226.
 • The Size dependence of SiO2 Spheres prepared by Polycondensation Reactions on Concentration of Reactants in Staring Mixture / Michal Migát, Jaroslav Sedláček, Katarína Ghillányová,Peter Švančárek, Dušan Galusek, 2011. In: Preparation of Ceramic Materials: Proceedings IX th International Conference Jú 14-16,2011, Herľany, SR. - Košice: Technická univerzita, 2011. - ISBN 978-80-553-0678-0. - s.49-52.
 • Preparation and Properties of Nd-and Er-doped Al2o3-Y2o3 Glasses / Anna Prnová, Róbert Klement, Dušan Galusek, Katarína Ghillányová, 2011. In: Preparation of Ceramic Materials: Proceedings IX th International Conference Jú 14-16,2011, Herľany, SR. - Košice: Technická univerzita, 2011. - ISBN 978-80-553-0678-0. - s.180-181.
 • Microstructure and Mechanical Properties of Al2o3/SiC nanocomposites / Milan Parchovianský, Jaroslav Sedláček, Peter Švančárek, Dušan Galusek, 2011. In: Preparation of Ceramic Materials: Proceedings IX th International Conference Jú 14-16,2011, Herľany, SR. - Košice: Technická univerzita, 2011. - ISBN 978-80-553-0678-0. - s.13-16.
 • Preparation and Characterization of Yb2O3-Al2O3 Glass Microspheres with High Alumina Content/ Anna Prnová, Dušan Galusek, M. Škrátek, R. Karell, Róbert Klement, J. Kraxner, 2011. In: Measurement 2011 : 8th International Conference on Measurement. Apríl 27-30,2011, Smolenice. - Bratislava : SAV, 2011. - ISBN 978-80-969-672-4-7. - s.269-273.
 • Yttrium Aluminate and Aluminosilicate Glasses doped with Nd3+ and Er3+ IONS / Robert Klement, Anna Prnová, Dušan Galusek, Katarína Ghillányová, 2011. In: Preparation of Ceramic Materials: Proceedings IX th International Conference Jú 14-16,2011, Herľany, SR. - Košice: Technická univerzita, 2011. - ISBN 978-80-553-0678-0. - s.176-179.
 • Preparation of Dense Polymer derived Al2o3.SiC Ceramic Composites / Jaroslav Sedláček, Dušan Galusek, Michael J. Hoffmann, Ralf Riedel, 2011. In: Preparation of Ceramic Materials: Proceedings IX th International Conference Jú 14-16,2011, Herľany, SR. - Košice: Technická univerzita, 2011. - ISBN 978-80-553-0678-0. - s.162-163.
 • The Influence of Processing Parameters on Morphology and Size Distribution of SiO2, Microspheres prepared by Stober Method / Michal Migát, Jaroslav Sedláček, Katarína. Ghillányová, Dušan Galusek, 2011. In: Zborník príspevkov: Slovenská a česká konferencia o skle. - Teplice: Vydavatelství České sklářské společnosti, 2011. - ISBN 978-80-260-1068-5. - s.199-202. 
 • Er3+, Nd3+ - doped Lanthanium - Aluminate Glasses: Preparation and Properties / Anna Piatriková, Anna Prnová, Robert Klement, Dušan Galusek, 2011. In: Preparation of Ceramic Materials: Proceedings IX th International Conference Jú 14-16,2011, Herľany, SR. - Košice: Technická univerzita, 2011. - ISBN 978-80-553-0678-0. - s.118-122.
 • Preparation and Properties of Glasses in the System Al2O3-Y2O3-ZrO2: a preliminary Study / Branislav Hruška, K. Ghillányová, Róbert Klement, Anna Prnová, Dušan Galusek, 2011. In: Zborník príspevkov: Slovenská a česká konferencia o skle. - Teplice: Vydavatelství České sklářské společnosti, 2011. - ISBN 978-80-260-1068-5. - s.203-207.
 • Er3+, Nd3+-doped lanthanum-aluminate Glasses: Preparation and Properties / Anna Piatriková, Anna Prnová, K. Ghillányová, M. Migát, Róbert Klement, Dušan Galusek, 2011. In: Zborník príspevkov: Slovenská a česká konferencia o skle. - Teplice: Vydavatelství České sklářské společnosti, 2011. - ISBN 978-80-260-1068-5. - s.213-216.
 • Synthesis and spectroscopic Properties of Nd- and Er-doped Al2O3-Y2O3 Glass Microspheres / Anna Prnová, Róbert Klerment, M. Migát, Dušan Galusek, K. Ghillányová, M. Polovka, 2011. In: Zborník príspevkov: Slovenská a česká konferencia o skle. - Teplice: Vydavatelství České sklářské společnosti, 2011. - ISBN 978-80-260-1068-5. - s.208-212.
 • Fabrication and Properties of Yttrium aluminosilicate Glasses doped with Nd and Er / A. Domanická, Anna Prnová, K. Ghillányová, Róbert Klerment, Dušan Galusek, 2011. In: Zborník príspevkov: Slovenská a česká konferencia o skle. - Teplice: Vydavatelství České sklářské společnosti, 2011. - ISBN 978-80-260-1068-5. - s.194-198.
 • Statické testy lúhovania sklenej drviny sústavy K2-CaO-ZnO-ZrO2-SiO2 v destilovanej vode / Patrícia Vlčková, Katarína Faturíková, H. Kaňková, Mária Chromčíková, V. Soltész, Marek Liška, 2011. In: Zborník príspevkov: Slovenská a česká konferencia o skle. - Teplice: Vydavatelství České sklářské společnosti, 2011. - ISBN 978-80-260-1068-5. - s.185-189.
 • Povrchové napätie sklotvorných tavenín v sústave PbO-WO3-P2O5 / Magdaléna Lissová, Mária Chromčíková, L. Koudelka, P. Mošner, I. Rosslerová, Marek Liška, Alfonz Plško, Jozef Chocholoušek, 2011. In: Zborník príspevkov: Slovenská a česká konferencia o skle. - Teplice: Vydavatelství České sklářské společnosti, 2011. - ISBN 978-80-260-1068-5. - s.176-179.