Prístroje‎ > ‎

Žiarový lis

Funkcia:

 


Zariadenie s grafitovými výhrevnými elementmi na tlakové zhutňovanie keramických vzoriek pri teplotách použitia  do cca. 2000°C a pri tlakoch do 40 MPa v inertnej atmosfére (Ar, N) alebo vo vákuu.

Technická špecifikácia:

  • Vonkajšie rozmery: 600 x 800 x 1000 mm
  • Vnútorné  rozmery: ø 40 x 50 mm
  • Množstvo lisovanej látky: ø 40 x 20 mm
  • Maximálna teplota: 2000°C
  • Maximálny lisovací tlak:  40 MPa (400 bar)
  • Výhrevné články: grafitový výhrevný kôš
  • Rýchlosť ohrevu: max. 50°C/min
  • Príkon zariadenia: 12 000 W
  • Napätie: 3 x 230/400V + N + PE

Model: 

Clasic 0220 ZL

Umiestnenie prístroja:

ÚACh SAV Trenčín

Zodpovedný pracovník:

Mgr. Peter Švančárek, PhD., peter.svancarek@tnuni.sk, 032/ 74 00 556

Operátori:  

Ing. Milan Parchovianský, PhD., Ing. Jozef Kraxner, PhD., Ing. Branislav Hruška, PhD., Ing. Anna Prnová, PhD.                                         

Comments