Prístroje‎ > ‎

Zariadenie pre simultánnu termickú analýzu

Funkcia:

 

  • Zariadenie na vysokoteplotnú simultánnu termickú analýzu vzoriek, ktoré v rámci jedného prístroja kombinuje možnosť merania DTA a TG v rozsahu do cca 2000°C a DSC v rozsahu do cca. 1600°C
  • zabezpečuje alternatívne využitie dvoch vysokoteplotných piecok do 2000°C a do 1650°C, možnosť merania v kontrolovanej atmosfére a vo vákuu, obsahuje integrovaný hmotnostný prietokomer plynov a možnosť modulárneho pripojenia hmotnostného spektrometra na analýzu plynov
  • univerzálne využiteľné pri štúdiu všetkých  fyzikálnych a termických dejov v materiáloch spojených s tepelným efektom (kryštalizácie, topenia, vyparovania, rozkladných dejov, chemických reakcií medzi komponentmi skúmaného systému atď.)

Technická špecifikácia:

  • grafitová piecka: 25°C – 2 000°C, „S“ termočlánok, rýchlosť ohrevu 0,1K/min. – 50K/min., chladiaci čas (voľné chladenie): z 1490°C na 100°C 40 min.;
  • platinová piecka 25°C – 1 500°C, „W“ termočlánok, rýchlosť ohrevu 0,1K/min. – 50K/min., chladiaci čas (v He ): z 1900°C na 100°C 45 min.;
  • držiaky: TG („S“ termočlánok), TG-DSC („S“ termočlánok), TG („W“ termočlánok)  a TG-DTA („W“ termočlánok);
  • kelímky: TG (0,9ml/Al2O3; 3,4 ml/ Al2O3; 0,3 ml/W); TG-DTA (0,15ml/ Al2O3; 0,2 ml/ Al2O3; 0,3/ Al2O3; 80 ml/W); TG-DSC (85 ml/ Al2O3; 85 ml/Pt/Rh);
  • materiál kelímkov: Al2O3, Pt/Rh, sklený C a W.

Model: 

Netzsch STA 449 F1 Jupiter TG/DTA/DSC simultánny analyzátor

Umiestnenie prístroja:

TnU AD Trenčín

Zodpovedný pracovník:

Ing. Mária Chromčíková, PhD., maria.chromcikova@tnuni.sk, tel: 032/74 00 553

Operátori:  

Ing. Anna Prnová, PhD., Ing. Robert Klement, PhD.

Comments