Prístroje‎ > ‎

Vibračný mlyn

Funkcia:

 

  • vibračný mikromlynček na mletie malých množstiev vzorky (do 10 ml), s výstupnou veľkosťou častíc do 10 µm a nastaviteľnou amplitúdou vibrácií
  • univerzálne použiteľné na mletie malých množstiev vzoriek keramiky alebo skla ako príprava na RTG fázovú analýzu, resp. drvenie s kontrolovanou granulometriou pre korózne testy keramiky a skla

Technická špecifikácia:

  • plynule nastaviteľná amplitúda vibrácií
  • príslušenstvo (mlecie nádobky a telesá): Al2O3 (99,7 %), achát

Model: 

Fritsch Pulversiette

Umiestnenie prístroja:

ÚACh SAV Trenčín

Zodpovedný pracovník:

Ing. Anna Prnová, PhD., anna.prnova@tnuni.sk, 032/74 00 555

Operátori:  

Mgr. Peter Švančárek, PhD.,  Ing. Milan Parchovianský, PhD., Ing. Katarína Faturíková, PhD., Ing. Anna Prnová, PhD., Ing. Branislav Hruška, PhD.