Prístroje‎ > ‎

Termomechanický analyzátor

Funkcia:

 

  • Zariadenie na termomechanickú analýzu vzoriek s možnosťou práce v kontrolovanej atmosfére a vo vákuu v teplotnom rozsahu do cca 1650°C.
  • Bude sa využívať  pri skúmaní objemovej a štrukturálnej relaxácie oxidových skiel a na získavanie údajov potrebných pre tvorbu modelov relaxačných procesov, stanovenie teploty skleného prechodu a teploty mäknutia skiel, na dilatometrické skúmanie priebehu spekania keramických materiálov a kompozitov v kontrolovaných atmosférach a získavanie dát na určenie mechanizmov spekania ako aj na skúmanie priebehu zosieťovania a keramizácie organokremičitých keramických prekurzorov.

Technická špecifikácia:

  • oceľová piecka: -150°C – 1 000°C, „K“ termočlánok, rýchlosť ohrevu 0,1K/min. – 50K/min., chladiaci čas (voľné chladenie): z 1 490°C na 100°C 40 min.;
  • SiC piecka: 25°C – 1 600°C, „S“ termočlánok, rýchlosť ohrevu 0,1K/min. – 50K/min., chladiaci čas: z 1540°C na 100°C 60 min.;
  • držiaky: tlakový, penetračný, 3-bodový ohyb a ťahový;
  • materiál držiakov: SiO2 a Al2O3;
  • max. veľkosť vzoriek na tlak: 30 mm (L) x 12 mm (D) x 12 mm (W);
  • max. veľkosť vzoriek na ťah: 30 mm (L) x 1 mm (T)x 8 mm (W);
  • silový rozsah: od 1 mN do 3 N / krok 0,2 mN;
  • frekvencia: max. 1 Hz.

Model: 

Netzsch TMA 402 F1 Hyperion

Umiestnenie prístroja:

TnU AD Trenčín

Zodpovedný pracovník:

Ing. Mária Chromčíková, PhD., maria.chromcikova@tnuni.sk, tel: 032/74 00 553

Operátori:  

Ing. Anna Prnová, PhD., Ing. Milan Parchovianský, PhD., Mgr. Peter Švančárek, PhD.

Comments