Prístroje‎ > ‎

Rúrová pec pre prácu vo vákuu/kontrolovanej atmosfére do 1800°C

Funkcia:

 


Vodorovná valcová pec s možnosťou práce  v kontrolovanej atmosfére alebo vákuu pri teplotách do 1800°C s programovateľným regulátorom teploty

Technická špecifikácia:

  • Maximálna teplota: 1800°C
  • Vnútorný priemer pece:  70 mm
  • Dĺžka výhrevnej časti: 300 mm
  • Celková dĺžka: 520 mm
  • Homogénne teplotné pole: min. 25-30% dĺžky vyhrievanej časti
  • Regulácia: programovateľný regulátor CLARE 4
  • Presnosť regulácie: ± 1°C
  • Príkon pece: 5 kW
  • Napätie, prúd: 3 x 230/400V, 12 A

Model: 

Clasic 0118T

Umiestnenie prístroja:

ÚACh SAV Trenčín

Zodpovedný pracovník:

Mgr. Peter Švančárek, PhD., peter.svancarek@tnuni.sk, 032/74 00 556

Operátori:  

Ing. Milan Parchovianský, PhD., Ing. Jozef Kraxner