Prístroje‎ > ‎

Rúrová pec do 1300°C

Funkcia:

 


Rúrová pec pre pyrolýzy organokremičitých  prekurzorov v inertnej atmosfére pri teplotách do 1300°C s programovateľným regulátorom teploty

Technická špecifikácia:

  • Maximálna teplota: 1300°C
  • Vnútorný priemer pece: 70 mm
  • Dĺžka výhrevnej časti: 500 mm
  • Celková dĺžka:  600 mm
  • Dĺžka homogénneho teplotného poľa: min. 25% celkovej dĺžky vyhrievanej časti
  • Regulácia: programovateľný regulátor CLARE 4
  • Presnosť regulácie: ± 1°C
  • Termočlánok: Pt/PtRh10              
  • Príkon pece: 1,8 kW
  • Napätie, prúd: 230 V, 8 A

Model: 

Clasic 0213T

Umiestnenie prístroja:

ÚACh SAV Trenčín

Zodpovedný pracovník:

Mgr. Peter Švančárek, PhD., peter.svancarek@tnuni.sk, 032 /74 00 556

Operátori:  

Ing. Milan Parchovianský, PhD., Ing. Jozef Kraxner, PhD., Ing. Branislav Hruška, PhD.


Comments