Prístroje‎ > ‎

Reometer/viskozimeter

Funkcia:

 

  • zariadenie na meranie tokových vlastností kvapalín s možnosťou merania pri rôznych amplitúdach oscilácie a merania viskozity v intervale od 0,5 mPas do 10 000 000 mPas pri šmykových  rýchlostiach od 0,001 do 11 415 s-1, vrátane teplotnej kontrolnej jednotky s chladiacim okruhom použiteľnej pre meracie telieska s cylindrickou, tanierovou a kónickou geometriou
  • Zariadenie je integrálnou súčasťou vybavenia pri štúdiu pokročilých  tvarovacích metód keramických materiálov s využitím koloidných procesov, ktoré umožňuje verifikovať optimálnu mieru disperzie keramických práškov v suspenzii, resp. optimalizovať tokové vlastnosti keramických suspenzií, čím sa zabezpečí optimálne tvarovanie a kompaktácia surových keramických (aj kompozitných) výliskov metódami ako tlaková filtrácia, odlievanie do formy, centrifugálne odlievanie, gel casting alebo tape casting

Technická špecifikácia:

  • Strihová rýchlosť: 0,001 do 11 415 s-1
  • Rozsah viskozít: 0,5 až 10 000 000 mPas
  • Uhlová rýchlosť : 0,001 až 1500 rpm
  • Rozsah frekvencií: 10-6 až 100 Hz
  • Rozsah teplôt: -20 až 200 °C (Peltierov článok)

Reoskopický modul:Zväčšenie: 20x

  • Rozlíšenie: 1 μm (pri 20x priblížení)
  • Progressive-scan CCD kamera s rozlíšením 1024 x 768 pixels
  • Snímkovanie 15 obrázkov za sekundu (tiff)

Model: 

Haake MARS III

Umiestnenie prístroja:

ÚACh SAV Trenčín

Zodpovedný pracovník:

Mgr. Peter Švančárek, PhD., peter.svancarek@tnuni.sk, 032 74 00 556

Operátori:  

Mgr. Peter Švančárek, PhD., Ing. Milan Parchovianský, PhD.


 Rozsahy meraní pri rôznych geometriách meracích sústav: 

                         Platňa P35 TiL:                                                           Platňa P60 TiL                                                         Kužeľ:   C60/1 TiL

  

Rezervovanie prístroja