Prístroje‎ > ‎

Ramanovský mikroskop

Funkcia:

 

výskumný disperzný Ramanovský mikroskop s  dvoma excitačnými lasermi, štyrmi automaticky prepínateľnými mriežkami spektrografu, spektrálnym rozlíšením lepším ako 3,4 cm-1, rýchlym a  presným automatizovaným mapovaním a vyhodnocovacím softwarom kombinovaný s optickým mikroskopom umožňujúcim pozorovanie v svetlom a temnom poli

Technická špecifikácia:

 • 2 excitačné lasery s regulovateľným výkonom a vlnovou dĺžkou v zelenom a červenom (NIR) rozsahu spektra
 • automatické prepínanie medzi lasermi a ich automatická kalibrácia
 • automatické nastavenie konfokálnej apertúry
 • spektrálne rozlíšenie pri mriežke 2400 vrypov/mm a vlnovej dĺžke lasera 532 nm minimálne 3.4 cm-1
 • rozsah vlnových čísel pri mriežke 2400 vrypov/mm a vlnovej dĺžke lasera 532 nm od 200 do 3000 cm-1
 • 4 automaticky prepínateľné mriežky spektrografu
 • automatické mapovanie s dobou snímania 1 bodu pod 100 ms/bod
 • krok XY stolíka menší ako 0,5 um
 • software na vyhodnocovanie so základnou databázou na identifikáciu spektier
 • objektívy optického mikroskopu so zväčšením 10x, 50x a 100x
 • možnosť pozorovania v svetlom a temnom poli
 • farebná CCD kamera s min. 1 mil. pixelov

Model: 

XploRA Horiba Yvon Jobin

Umiestnenie prístroja:

ÚMV SAV Košice

Zodpovedný pracovník:

 

Operátori:  

 

Comments