Prístroje‎ > ‎

Presná diamantová píla na rezanie tvrdých materiálov

Funkcia:

 


Zariadenie na jemné presné rezanie veľmi tvrdých vzoriek diamantovým kotúčom, s hrúbkou rezu menšou ako 0,5 mm, nastaviteľnou rýchlosťou otáčok, možnosťou sériového rezania, riadenou rýchlosťou posunu vzorky, rotáciou a osciláciou držiaka vzorky a funkciou bezdeformačného rezania.

Technická špecifikácia:

  • Maximálne rozmery vzoriek 150x50x13mm (prierez 50x13mm), alebo priemeru 50mm.
  • Hrúbka rezu 0.667mm. Možnosť dokúpenia kotúčov s jemnejším rezom, no tieto kotúče majú menšie priemery a teda sa obmedzí veľkosť opracovateľnej vzorky
  • Nepravidelné vzorky je možné upevniť do držiaka, ktorý umožňuje úchyt vzorky s prierezom cca  30x30mm. Pevnosť uchytenia krehkých vzoriek je otázna, odporúča sa vzorky zaliať do akrylových zalievacích hmôt vo forme s vnútorným priemerom okolo 25mm.
  • Vzorky s približne paralelnými stranami je možné upevniť do držiakov s vnútorným prierezom 35 x 50mm resp. 35x11mm.
  • K dispozícii je aj držiak pre nalepenie vzorky s rozmermi 63x43 mm
  • Píla je chladená vodou

Model: 

Isomet 5000

Umiestnenie prístroja:

ÚACh SAV Trenčín

Zodpovedný pracovník:

Mgr. Peter Švančárek, PhD., peter.svancarek@tnuni.sk, 032/74 00 556

Operátori:  

Ing. Milan Parchovianský, PhD., Ing. Jozef Kraxner, PhD., Ing. Katarína Faturíková, PhD.