Prístroje‎ > ‎

Planétový mlyn

Funkcia:

 

  • Zariadenie na suché mletie a homogenizovanie suspenzií
  • Rýchla a kvalitná homogenizácia suspenzií, mletie práškov a aktivácia ich povrchu

Technická špecifikácia:

 

  • štvormiestny s maximálnou kapacitou 4x250ml a možnosťou použitia mlecích nádob s objemom 2x250 a 4x80 ml
  • príslušenstvo (mlecie nádobky a telesá): Al2O(99,7 %)

Model: 

Fritsch Pulversiette 5

Umiestnenie prístroja:

ÚACh SAV Trenčín

Zodpovedný pracovník:

Ing. Anna Prnová, PhD., anna.prnova@tnuni.sk, 032/74 00 555

Operátori:  

Mgr. Peter Švančárek, PhD., Ing. Milan Parchovianský, PhD., Ing. Katarína Faturíková, PhD., Ing. Branislav Hruška, PhD., Ing. Jozef Kraxner, PhD.