Prístroje‎ > ‎

Nízkootáčková presná píla

Funkcia:

 

Nízkootáčková diamantová píla na rezanie malých vzoriek

Technická špecifikácia:

  • rezanie vzorky definovanou prítlačnou silou
  • automatické zastavenie rezania po prerezaní vzorky alebo po dosiahnutí zvolenej hĺbky rezu
  • použitie rezných kotúčov s priemerom do 178 mm
  • rýchlosť otáčania rezného kotúča od 25 do 950 ot./min
  • max. rozmery vzoriek do priemeru 38,1 mm s dĺžkou 203 mm
  • posun ramena držiaka do 25 mm
  • zabudovaný mikrometer a orovnávacie zariadenie
  • držiaky na zaliate vzorky do priemeru 40 mm, na tyče do priemeru 10 mm, na vzorky nepravidelných tvarov a na tenké vzorky

Model: 

Isomet 1000

Umiestnenie prístroja:

ÚMV SAV Košice

Zodpovedný pracovník:

 

Operátori:  

 

Comments