Prístroje‎ > ‎

NanotribometerFunkcia:

 

Prístroj na meranie tribologických vlastností (trenia, opotrebenia) na veľmi malých škálach pri zaťaženiach do 1 N (meranie s presnosťou lepšou ako 1 mN) na veľmi malých plochách pri podmienkach jednosmerného rotačného aj recipročného pohybu. Prístroj umožňuje výskum lokálnych tribologických mikrodejov. Tieto aktivity smerujú najmä do oblasti výskumu povlakov, povrchovo ovplyvnených materiálov, nehomogénnych systémov (biomateriály, vrstevnaté materiály a kompozity).

Technická špecifikácia:

  • antivibračná platforma
  • kapacitný snímač normálových a trecích síl
  • citlivosť od 0.3 mN
  • vysoké zaťaženia, Fn = max 1 N
  • rotačný mód, cyklický recipročný mód, lineárny recipročný mód

Model: 

Stolný NanoTribometer (TTX-NTR2)

Umiestnenie prístroja:

ÚMV SAV Košice

Zodpovedný pracovník:

 

Operátori:  

 

Comments