Prístroje‎ > ‎

Mikroskop s príslušenstvom na meranie mechanických pnutí v sklách

 

Funkcia:

 

  • Optický mikroskop s počítačom riadeným xyz stolčekom, výhrevným stolčekom s regulačnou jednotkou, farebnou  CCD kamerou 5 Mpix a príslušenstvom pre obrazovú analýzu vzoriek
  • Bude sa využívať na meranie a hodnotenie pnutí v sklených výrobkoch, na základnú morfologickú charakterizáciu sklených mikroguličiek v systémoch s obmedzenou sklotvornosťou, in-situ sledovanie priebehu kryštalizácie v sklách pri zvýšenej teplote a na meranie bodových NIR spektier pri laboratórnej a zvýšenej teplote a na hodnotenie morfologických zmien pri štúdiu korózie skla a keramiky

Technická špecifikácia:

  • univerzálny mikroskop s maximálnym množstvom doplňujúceho vybavenia pre rôzne aplikácie v priemysle a materiálnom výskume
  • výmenný motorizovaný XY stolček 114 x 75 mm a s chodom 2 mm/rotáciu, riadený softwarom aj joystickom
  • počítačom riadený vyhrievaný stolček (od -196°C do 600°C) je s možnosťou simultánneho snímania záznamu DSC. Alternatívny stolček je od laboratórnej (izbovej) teploty do 1500°C. Software obsahuje aj riadenie a záznam časovo-teplotných režimov ohrevu/chladenia.
  • farebná kamera NIKON DS Fi2 s jednotkou U3 s rozlíšením 5 MPixel v kombinácii so spektrometrom Black Comet (pracujúci vo viditeľnej oblasti – VIS) je vhodná na sledovanie spektrálneho dopadu pnutí na ióny prechodných kovov v sklách – spolu je vše prepojené softwarovým modulom  NIS Spectral vnútri programového vybavenia na analýzu obrazu NIS Elements Advanced Research. Systém poskytuje užívateľsky komfortné snímanie a analýzu obrazu i spektier, ukladanie do databázy a riadenie motorizovaných častí. Software NIS Elements AR pokrýva snímanie jednotlivých obrazov i sekvencií, skladanie a zošívanie multidimenzionálnych (x, y, z, čas, teplota, vln. dĺžka) obrazov do jedného formátu nd2 a ďalej ich 3D rekonštrukciu a analýzu spektier.

Model: 

NIKON LV 100 UDM

Umiestnenie prístroja:

TnU AD Trenčín

Zodpovedný pracovník:

Ing. Róbert Klement, PhD., robert.klement@tnuni.sk, 032 74 00 540

Operátori:  

Ing. Jozef Kraxner, PhD., Ing. Anna Prnová, PhD., Ing. Branislav Hruška, PhD., prof. Ing. Marek Liška, DrSc. 


Comments