Prístroje‎ > ‎

Lapovacie zariadenie

Funkcia:

 

Zariadenie na presné lapovanie tvrdých materiálov s automatickou kontrolou rovinnosti a zarovnávania lapovacieho kotúča s automatickým držiakom pre vzorky s rozmermi do 75 mm

Technická špecifikácia:

  • Programovateľná poloautomatická brúska-leštička-lapovačka
  • Ovládanie prostredníctvom dotykovej obrazovky
  • Pneumaticky prítlak vzoriek 5-90N/vzorka
  • Nastaviteľná rýchlosť otáčania brúsnych kotúčov v rozmedzí 10-400ot./min
  • Nastaviteľný smer rotácie držiaka vzoriek jeho otáčky v rozmedzí 60-150ot./min
  • Možnosť brúsenia a leštenia a lapovania vzorky s rozmermi cca 25x50mm použitím špeciálnych držiakov na vzorky
  • Brúsne kotúče sú obmývané vodou, nevhodné pre vzorky reagujúce s vodou, alebo vo vode rozpustné.
  • Vzorky musia byť zaliate v epoxidovej, alebo akrylovej zalievacej hmote - priemer 25mm
  • Nedá sa zaručiť planparalelnosť leštených plôch

Model: 

Buehler EcoMet 300Pro

Umiestnenie prístroja:

TnU AD Trenčín

Zodpovedný pracovník:

Mgr. Peter Švančárek, PhD., peter.svancarek@tnuni.sk, 032/74 00 556

Operátori:  

Ing. Milan Parchovianský, PhD., Ing. Jozef Kraxner, PhD., Ing. Katarína Faturíková, PhD.

Comments