Prístroje‎ > ‎

Laboratórna sušiareň

Funkcia:

 

Laboratórna sušiareň s voliteľnou teplotou určená pre aplikácie, u ktorých je potrebné simulovať presné a reprodukovateľné podmienky a ktorá je určená pre dlhodobé laboratórne testy

Technická špecifikácia:

  • nastaviteľná teplota a kontrola teploty, pričom max požadovaná teplota  je +350°C, s teplotnou odchýlkou £ ±1.5°C
  • minimálny vnútorný objem 50 l
  • maximálny vnútorný objem 100 l

Model: 

GHIBLI GH60 

Umiestnenie prístroja:

UACH SAV Trenčín

Zodpovedný pracovník:

Ing. Dagmar Galusková, PhD., dagmar.galuskova@tnuni.sk, 032 74 00 540

Operátori:  

Mgr. Peter Švančárek, PhD., Ing. Milan Parchovianský, PhD., Ing. Petra Gaalová


Comments