Prístroje‎ > ‎

Komorová pec pre prácu v bežnej atmosfére do 1800°C

Funkcia:

 


Vysokoteplotná komorová superkantalová taviaca pec do 1800°C s programovateľným regulátorom teploty a pozorovacím priezorom           

Technická špecifikácia:

Vnútorný rozmer pece

Šírka: 200 mm

Výška: 170 mm

Hĺbka: 300 mm

Príkon pece: max. 6kVA

Napätie: 3 x 230/400 V

o  Max. rýchlosť ohrevu: 20°C/min.

Užitočný objem: 10 l

Maximálna teplota: 1800°C

Teplota platí pre oxidačnú atmosféru

Model: 

Clasic 1018 S

Umiestnenie prístroja:

ÚACh SAV Trenčín

Zodpovedný pracovník:

Mgr. Peter Švančárek, PhD., peter.svancarek@tnuni.sk, 032/74 00 556

Operátori:  

Mgr. Peter Švančárek, PhD., Ing. Jozef Kraxner, PhD., Ing. Milan Parchovianský, PhD., Ing. Anna Prnová, PhD.


Comments