Prístroje‎ > ‎

Klimatická komora

Funkcia:

 

Určená pre štúdium korózie a zvetrávania skiel a keramických materiálov ako aj na riadené sušenie keramických kompaktov pripravených niektorou z pokročilých metód tvarovania s využitím (mokrých) koloidných procesov. Takýto proces pri presne kontrolovanom teplotne-vlhkostnom režime zabezpečí optimálne sušenie vzorky s minimálnym diferenciálnym zmrštením, zamedzí tvorbe mikrotrhlín a nežiaducej deformácii pri sušení, čo je základný predpoklad pre dosiahnutie optimálnych štruktúrnych a funkčných vlastností keramického výrobku

Technická špecifikácia:

  • regulácia teploty v rozmedzí  od 40 do 190°C, s teplotnou odchýlkou £ ±0.5°C
  • simultánna kontrola relatívnej vlhkosti v teplotnom intervale od 5 do 95°C s regulátorom teploty a vlhkosti
  • minimálny vnútorný objem 50 l a maximálny vnútorný objem 150 l
  • nastaviteľná rýchlosť ohrevu < 5°C/min a nastaviteľná rýchlosť chladenia < 3°C/min

Model: 

Angelantoni Discovery DY110

Umiestnenie prístroja:

TnU AD  Trenčín

Zodpovedný pracovník:

Mgr. Peter Švančárek, PhD., peter.svancarek@tnuni.sk , 032 74 00 556

Operátori:  

Mgr. Peter Švančárek, PhD., Ing. Milan Parchovianský, PhD., Ing. Petra Gaalová, PhD., Ing. Miriama Tomagová

Comments