Prístroje‎ > ‎

Keramografická leštička s príslušenstvom

Funkcia:

 

  • Precízne leštiace zariadenie s automatickou leštiacou hlavou na finálne jemné a presné dolešťovanie vzoriek keramiky a skla a na prípravu výbrusov a nábrusov pre keramografickú a metalografickú analýzu.
  • Využíva sa pri príprave vzoriek keramiky na stanovenie mechanických vlastností, najmä tvrdosti, lomovej húževnatosti a ohybovej pevnosti, na prípravu vzoriek pre optickú a elektrónovú mikroskopiu, leštenie vzoriek skla pre stanovenie indexu lomu a meranie optických vlastností

Technická špecifikácia:

  • Pneumaticky prítlak vzoriek 5-90N/vzorka
  • Nastaviteľná rýchlosť otáčania brúsnych kotúčov v rozmedzí 10-400ot./min
  • Nastaviteľný smer rotácie držiaka vzoriek jeho otáčky v rozmedzí 60-150ot./min
  • Možnosť odrezania, brúsenia a leštenia vzorky s rozmermi cca 25x50mm použitím špeciálnych držiakov na vzorky
  • Brúsne kotúče sú obmývané vodou, nevhodné pre vzorky reagujúce s vodou alebo vo vode rozpustné.
  • Vzorky musia byť zaliate v epoxidovej alebo akrylovej zalievacej hmote - priemer 25mm
  • Nedá sa zaručiť planparalelnosť leštených plôch

Model: 

Buehler Ecomet 300/ Automet 300

Umiestnenie prístroja:

ÚACh SAV Trenčín

Zodpovedný pracovník:

Mgr. Peter Švančárek, PhD., peter.svancarek@tnuni.sk, 032/74 00 556

Operátori:  

Ing. Milan Parchovianský, PhD., Ing. Jozef Kraxner, PhD., Ing. Katarína Faturíková, PhD.

Comments