Prístroje‎ > ‎

Iónová naprašovačka k elektrónovému mikroskopu

Funkcia:

 

  • Slúži na pokovovanie elektricky nevodivých vzoriek pre elektrónovú mikroskopiu s možnosťou nanášania kovových (Au, Pt, Au/Pd) alebo uhlíkových povlakov pre EDX analýzu
  • Zariadenie je komplementárnym vybavením k elektrónovému mikroskopu a zabezpečuje nevyhnutnú prípravu nekovových nevodivých vzoriek pre analýzu na elektrónovom mikroskope

Technická špecifikácia:

  • Umožňuje úpravu povrchu nevodivých materiálov naprašovaním zo zdroja vybudením plazmou.
  • Umožňuje naprašovanie:
    • vrstiev zlata, striebra, platiny, ich zliatiny, zliatiny zlata a paládia
    • uhlíka
  • Umožňuje  nastavenie doby naprašovania

Model: 

JEOL JFC-1300 „AUTO Sputter Coater“, JEOL JEC-520 „Carbon Coater“

Umiestnenie prístroja:

ÚACh SAV Trenčín

Zodpovedný pracovník:

doc. Ing. Peter Šimurka, PhD., peter.simurka@tnuni.sk, 032/74 00 589

Operátori:  

Ing. Jozef Kasala, PhD., Mgr. Peter Švančárek, PhD., Ing. Dagmar Galusková, PhD., doc. RNDr. Ján Bezecný, CSc.