Prístroje‎ > ‎

Héliový pyknometer

Funkcia:

 

  • zariadenie na stanovenie hustoty kusových a práškových vzoriek
  • využitie pri stanovení hustoty kompozitných keramických práškov, práškových resp. kusových vzoriek skla a keramiky

Technická špecifikácia:

  • presnosť merania min. 0,0001 g.cm-3, pre meranie vzoriek s objemom od 0,1 do 135 cm3
  • vymeniteľné meracie cely s objemom 0,25, 10, 50 a 135 cm3
  • cely na meranie veľmi jemných práškov s objemom 10 a 5 cm3

Model: 

Quantachrome Ultrapyc 1200e

Umiestnenie prístroja:

TnU AD Trenčín

Zodpovedný pracovník:

Ing. Anna Prnová, PhD., anna.prnova@tnuni.sk,  032/ 74 00 555

Operátori:  

Ing. Milan Parchovianský, PhD., Ing. Branislav Hruška, PhD., Mgr. Peter Švančárek, PhD., Ing. Magdaléna Teplanová, Ing. Anna Prnová, PhD.

Rezervovanie prístroja


Comments