Prístroje‎ > ‎

Diamantová píla na rezanie tvrdých materiálov

Funkcia:

 


Zariadenie na hrubé a rýchle rezanie väčších veľmi tvrdých vzoriek s držiakom vzoriek s posuvom v osiach x a y, s priemerom diamantového kotúča cca 300mm, rýchloupínaním vzoriek, možnosťou paralelného  rezu, možnosťou zarovnávania kotúča pre rýchlejšie rezanie a menšie vibrácie, nastaviteľnými otáčkami a možnosťou plne manuálneho režimu

Technická špecifikácia:

  • Automatický posun v osi Y, manuálne nastavenie v osi X a Z
  • Manuálne nastavenie paralelného rezu. Problematické pri krehkých vzorkách, dochádza k lámaniu plátov počas rezania
  • Maximálny priemer valcovej vzorky 110mm
  • Maximálny prierez (dĺžka x výška) 100x100mm maximálna dĺžka rezu 250mm pri hrúbke vzorky cca 15mm
  • Píla je chladená vodou

Model: 

Abrasimatic 300

Umiestnenie prístroja:

ÚACh SAV Trenčín

Zodpovedný pracovník:

Mgr. Peter Švančárek, PhD., peter.svancarek@tnuni.sk, 032/74 00 556

Operátori:  

Ing. Milan Parchovianský, PhD., Ing. Jozef Kraxner, PhD., Ing. Katarína Faturíková, PhD.