Prístroje‎ > ‎

Brúska a leštička

Funkcia:

 

Prístroj určený na prípravu vzoriek a úpravu povrchu vzoriek s príslušenstvom, motorizovaným nastavením hlavy, individuálnym aj centrálnym prítlakom umožňujúci plynulé nastavenie otáčok disku ako aj otáčok hlavy. Využíva sa na poloautomatické brúsenie a leštenie rôznych druhov keramických materiálov

Technická špecifikácia:

  • uchytenie vzoriek buď v držiaku s centrálnym prítlakom alebo s individuálnym prítlakom 
  • prítlak na vzorky od 5N - 400 N
  • meranie a nastavenie úberu materiálu s presnosťou 50 μm
  • použitie brúsnych a leštiacich kotúčov s priemerom 300 mm
  • plynule meniteľná rýchlosť otáčania disku v rozmedzí od 40 do 600 ot./min
  • pohyb motorizovanej hlavy v oboch smeroch (50 – 150 ot/min.)
  • dávkovací systém s troma pumpami kontrolujúci množstvo použitých suspenzií umožňujúci reprodukovateľnú prípravu materiálov
  • spodné chladenie kotúča na prípravu vzoriek citlivých na vyššie teploty

Model: 

Tegramin 30

Umiestnenie prístroja:

ÚMV SAV Košice

Zodpovedný pracovník:

 

Operátori:  

 

Comments