Prístroje‎ > ‎

Autokláv

Funkcia:

 

Zariadenie určené na vykonávanie chemických syntéz pri zvýšenej teplote a tlaku a na sledovanie koróznej odolnosti materiálov v hydrotermálnych podmienkach v kyslom aj zásaditom prostredí a na štúdium procesov korózie v superkritickej vode

Technická špecifikácia:

  • nastavenie a kontrola teploty, max požadovaná teplota +400°C, s presnosťou 0,5 %
  • kontrola tlaku, max požadovaný tlak +350 bar
  • reakčná nádoba s maximálnym vnútorným objemom 100 ml
  • magnetické miešadlo, ktoré obsahuje vonkajší aj vnútorný magnet, tým zabezpečená úplná tesnosť reakčnej nádobky a nastaviteľné otáčky v rozsahu 100-3000 min-1
  • kontrolná a riadiaca jednotka umožňujúca sledovanie teploty
  • kontrolná jednotka umožňujúca sledovanie tlaku v reakčnej nádobe

Model: 

Büchi Glas Uster / Limbo li

Umiestnenie prístroja:

TnU AD Trenčín

Zodpovedný pracovník:

Ing. Dagmar Galusková, PhD.,  dagmar.galuskova@tnuni.sk, 032 74 00 540

Operátori:  

Ing. Anna Prnová, PhD.

Comments