Prístroje‎ > ‎

Analyzátor veľkosti častíc a zeta potenciometer

Funkcia:

 

 • zariadenie na simultánne meranie rozdelenia veľkosti častíc a zeta potenciálu v suspenziách
 • komplexné stanovenie miery dispergovania keramických suspenzií, meranie distribúcie veľkosti častíc v rozsahu od 1nm – 5 µm, vrátane pripojenej automatickej titračnej stanice pre meranie zeta potenciálu v rozsahu pH od 2 do 12
 • verifikácia optimálnej miery disperzie keramických práškov v suspenzii
 • sledovanie vplyvu pH, resp. prídavku dispergačných činidiel na stupeň dispergácie keramických práškov v suspenziách

Technická špecifikácia:

Meranie veľkostí častíc v rozmedzí 2 nm – 3 μm

 • Pracovná teplota: 5 - 75°C (krok 0,1°C)
 • Objem vzorky: 1 až 3 cm3
 • Výkon laseru: 35 mW (660 nm – červený)

 Zeta potenciál:

 • -150 až +150 mV
 • Pracovná teplota: 6 - 74°C (krok 0,1°C)
 • Veľkosť častíc: 10nm to 30 μm
 • Objem vzorky: 1,5 cm3
 • Výkon laseru: 35 mW (660 nm – červený)
 • Autotitrátor: BI-ZTU: pH 2 až 12

Model: 

Brookhaven 90Plus BI-Zeta

Umiestnenie prístroja:

ÚACh SAV Trenčín

Zodpovedný pracovník:

Ing. Anna Prnová, PhD., anna.prnova@tnuni.sk, 032/74 00 555

Operátori:  

Mgr. Peter Švančárek, PhD., Ing. Milan Parchovianský, PhD., Ing. Barbora Bieliková