Prístroje

Príprava vzoriek:

Tepelné spracovanie vzoriek:

Keramografická príprava vzoriek:

Spektrálne metódy: 

Chemická, mikroštruktúrna a fázová analýza:

Termická analýza:

Korózia materiálov:

Rôzne:

Vedecké prístroje pre aktivity ÚMV SAV Košice:

Zariadenia pre keramografickú prípravu vzoriek na ÚMV: