Aktuality‎ > ‎

Tlačová konferencia

Pri príležitosti zriadenia Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály sa konala dňa 19.1.2011 na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne tlačová konferencia. Centrum vzniklo na základe schváleného projektu v rámci Operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (štrukturálne fondy EÚ) ako spoločné pracovisko Ústavu anorganickej chémie SAV, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach. Vytvorením tohto centra vzniká v podmienkach Slovenskej republiky unikátne výskumné a vzdelávacie pracovisko v oblasti anorganickej technológie a materiálov, so špeciálnym zameraním na anorganické nekovové materiály, najmä na pokročilú keramiku a sklo.
                                                       
Písali o nás:   

Archív TASR

Slovensko SR Trenčín univerzita nepriestrelné sklo TnUAD

Vydané: 19.01.2011 14:59 Vytvorené: 19.01.2011 14:55 Autor: Kategória: Veda a technika-ved / vyk|vsk|sko|sav|ved                                 

Manažér projektu Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály Dušan Galusek prezentuje 19.januára 2011 nový koncept nepriestrelného skla, ktoré vyvinuli na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v spolupráci so zahraničnými partnermi. Nový typ skla je odolné voči strelám proti pancierových zbraní, ktoré používajú ostreľovači a jeho uplatnenie je v špeciálnej vojenskej technike. Skvalitnenie základného a aplikovaného výskumu, publikačnej činnosti v zahraničných periodikách a úspešnosť pri získavaní zdrojov má priniesť nové Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály. Slávnostne ho otvorili na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD). Centrum vzniklo v rámci Operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ako spoločné pracovisko Ústavu anorganickej chémie SAV, TnUAD a Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach.  Vytvorením centra vzniká v podmienkach Slovenskej republiky unikátne výskumné a vzdelávacie pracovisko v oblasti anorganickej technológie a materiálov so špeciálnym zameraním na anorganické nekovové materiály, najmä na pokročilú keramiku a sklo. Centrum bude v rámci projektu vybavené špičkovou prístrojovou technikou v hodnote takmer 3,6 milióna eur, čo sa odrazí najmä na zvýšení kvality výskumných aktivít. Projekt potrvá do konca augusta roku 2013.  FOTO TASR – Radovan Stoklasa
 

Pardon – regionálny inzertný týždenník vydaný 22.1.2011