Aktuality‎ > ‎

Európsky týždeň vedy

"Veda pre ľudí, ľudia pre vedu"

 V dňoch 1. a 2. decembra sa na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, za spolupráce pracoviska Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied v Trenčíne, konal Deň otvorených dverí. Bol súčasťou Európskeho týždňa vedy a prezentovali sa na ňom najnovšie výsledky výskumu priamo v laboratóriách. Žiaci základných a stredných škôl si tu mohli vyskúšať za asistencie vedcov prácu so špičkovými prístrojmi, pochopiť základné princípy práce so sklom, keramikou a ich využitie v každodennom živote v iných formách, ako ich bežne vnímame. 

Cieľom každoročne organizovaného Európskeho týždňa vedy je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.