Vídeos Explicatius sobre l'Aprenentatge Cooperatiu a la nostra escola

Aprenentatge Cooperatiu en el C.E.I.P Sa Indioteria:

AP. COOP. CEIP SA INDIOTERIA 2015/16


Guió del vídeo introductori:
1.- Introducció: el perquè d'aquesta metodologia. Cronologia de la implantació en el centre.

2.- Quí fa Aprenentatge Cooperatiu?

3.- Còm es fa?
    3.1.- Organització per equips.
    3.2.- Distribució dels càrrecs i funcions.

4.- Quan es fa?
    4.1.- ÀMBIT A: CURA I ESMENT DEL CLIMA DE CONVIVÈNCIA.
    4.2.- ÀMBIT B: LES ESTRUCTURES I DINÀMIQUES.
    4.3.- ÀMBITC: APRENDRE A FER FEINA EN EQUIP COM A CONTINGUT.

5.- El repte de futur: la continuitat.


VÍDEO-MUNTATGE PER AL "PIP" (PLA D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA)

PIP Sa Indioteria


Guió del vídeo PIP:
1.- Qui som?

2.- Què feim?
    Aprenentatge cooperatiu
    Grups interactius
    Hortet escolar ecològic
    Jornades culturals
        Tallers de Nadal
        Tallers de Sant Antoni
        DENIP: dinar de germanor
        Tallers de Pasqua
        Tallers lúdics
        Ginkana cultural
    Pràctiques restauratives
    Cercles de diàleg
    Tallers de mediació
    Participació de les famílies
    
3.- Què volem fer?


Comments