Vídeos Explicatius sobre l'Aprenentatge Cooperatiu a la nostra escola

Aprenentatge Cooperatiu en el C.E.I.P Sa Indioteria:

AP. COOP. CEIP SA INDIOTERIA 2015/16


Guió del vídeo introductori:
1.- Introducció: el perquè d'aquesta metodologia. Cronologia de la implantació en el centre.

2.- Quí fa Aprenentatge Cooperatiu?

3.- Còm es fa?
    3.1.- Organització per equips.
    3.2.- Distribució dels càrrecs i funcions.

4.- Quan es fa?
    4.1.- ÀMBIT A: CURA I ESMENT DEL CLIMA DE CONVIVÈNCIA.
    4.2.- ÀMBIT B: LES ESTRUCTURES I DINÀMIQUES.
    4.3.- ÀMBITC: APRENDRE A FER FEINA EN EQUIP COM A CONTINGUT.

5.- El repte de futur: la continuitat.
Comments