PROFESSORAT

Educació infantil

3 anys: SONIA BARRAGÁN ARBÓS.

4 anys: LUCIA PEDREIRA GARRIDO

5  anys: BELÉN FOTN GUARDIOLA/ANNA HERMOSO DE MENDOZA CAMPILLO

Suport a educació infantil: PATRICIA PUJOL CAMPINS/MARGARITA MESQUIDA ORDINAS

Educació primària

1r curs: DIANA RULLÁN DÍAZ/AINA MANERA FELIU

2n curs: PAU CARRERAS RODRIGO.

3r curs: ALEJANDRO RUIZ CARRILLO.

4t curs: LOURDES MADRID RAMOS

5è curs: PERE UGUET GONZÁLEZ.

6è curs: PEDRO BAUZÁ MUÑOZ.

Música:  PERE A. PERELLÓ FONT 

Educació Fisica i coordinador TIC: ALEJANDRO RUIZ CARRILLO.

Anglès: RAQUEL GALINDO COVAS (anglès primària i informàtica).

        JUAN MARÍA GONZÁLEZ DE LA ROSA (anglès e. infantil i informàtica).

Pedagogia terapèutica:  CARMEN SUÁREZ MULDER/MARINA AGUILÓ ESCODA.

Atenció a la diversitat: LOURDES MADRID RAMOS.

Audició i llenguatge: PAU VICH ARROM  

Religió: MARIA ÀNGELS JAUME SANSÓ.

Català 3r cicle: MIGUEL HERRERA PASTRANA.


Equip directiu

Director: MIGUEL HERRERA PASTRANA.

Cap d’estudis: ROSA LÓPEZ DÍAZ.  

Secretaria:   PEDRO BAUZÁ MUÑOZ.