Funcionament del centre

CEIP PUIG DE SA MORISCA Curs 2017-18


Full informatiu per a les famílies

 

Benvolguts pares i mares: 

Benvinguts un altre curs al nostre Centre. Recordau que el centre té les portes obertes als vostres fills/es i a tots/es vosaltres. Els canals de comunicació seran:

 Les circulars (que vos recomanem llegir i arxivar per a posteriors consultes). 

L'agenda (reviseu-la diàriament i signeu-la setmanalment). 

La pàgina web. 

Les vidrieres situades a les entrades on trobareu informació puntual. També les wikis i l’edmodo en aquells cursos que ho fan servir. 

Així mateix vos pregam que ens faceu arribar totes aquelles informacions sobre els vostres infants que ens puguin ser útils. Seguidament us facilitem informació sobre aspectes generals referents al funcionament i organització del centre.

CALENDARI ESCOLAR

VACANCES

DIES NO LECTIUS

NADAL:  del 23 de desembre al 7 de gener del 2017, ambdós inclosos.

 


  PASQUA: del 29 de març al 8 d’abril de 2018, ambdós inclosos.

 

 


El curs finalitzarà el dia 22 de juny.

·         12 d'octubre (festiu)

·         13 d'octubre (no lectiu elegit pel centre)*

·         1 de novembre (festiu)

·         6 i 8 de desembre  (festius)

·         7 de desembre (no lectiu elegit pel centre)*

·         1 de març (festiu)

·         2 de març  (unificada)

·         30 d'abril  (no lectiu elegit pel centre)*

·         1 de maig (festiu)

           * Pendent aprovació Consell Escolar

 

HORARI  ESCOLAR

Escola matinera de 7,30 h a 8,30 h.

L’horari escolar d’educació infantil i primària és:8,30 a 13,30 h.

L’horari de menjador : 13,30 h a 15,30 h.

Horari d’activitats extraescolars: a partir de les 15,30 h (començaran a l’octubre).

Al matí les barreres s’obriran a les 7,30 h pels usuaris de l’escola matinera i a partir de les 8,20 h per a la resta d’alumnat. 

Es prega màxima puntualitat tant a l’hora d’entrada com de sortida. Les portes del centre es tancaran a les 8,40 h. L’alumnat de primària que arribi passada aquesta hora, no podrà entrar a la classe fins al canvi(9’30 h.) 


REUNIÓ AMB PARES I MARES

El professorat de cicle convocarà una reunió al primer trimestre on s’informarà dels aspectes principals del desenvolupament del curs. Les dates són les següents:

 

CICLE

DATES

EDUCACIÓ INFANTIL (4 i 5)

21 de setembre a les 9:30

PRIMER CICLE

18 de setembre a les 13:30

SEGON CICLE

19 de setembre a les 13:30

TERCER CICLE

20 de setembre a les 13:30

 

El grup de 3 anys la fa dia 11 de setembre.

L’horari de visita de les famílies  per a realitzar les entrevistes individuals amb el professorat  serà tots els DIMARTS DE 13,30 A 14,30 h, amb CITA PRÈVIA, utilitzant l’agenda escolar en el cas d’educació primària i personalment a educació infantil.

Si heu canviat dades personals,adreces, telèfons,... us preguem que ens ho faceu arribar de seguida. Gràcies!

PROFESSORAT

Educació infantil 

3 anys: SONIA BARRAGÁN ARBÓS.

4 anys: LUCIA PEDREIRA GARRIDO

5  anys: BELÉN FOTN GUARDIOLA/ANNA HERMOSO DE MENDOZA CAMPILLO

Suport a educació infantil: PATRICIA PUJOL CAMPINS/MARGARITA MESQUIDA ORDINAS

Educació primària

1r curs: DIANA RULLÁN DÍAZ/AINA MANERA FELIU

2n curs: PAU CARRERAS RODRIGO.

3r curs: ALEJANDRO RUIZ CARRILLO.

4t curs: LOURDES MADRID RAMOS

5è curs: PERE UGUET GONZÁLEZ.

6è curs: PEDRO BAUZÁ MUÑOZ.

Música:  PERE A. PERELLÓ FONT 

Educació Fisica i coordinador TIC: ALEJANDRO RUIZ CARRILLO.

Anglès: RAQUEL GALINDO COVAS (anglès primària i informàtica).

        JUAN MARÍA GONZÁLEZ DE LA ROSA (anglès e. infantil i informàtica).

Pedagogia terapèutica:  CARMEN SUÁREZ MULDER/MARINA AGUILÓ ESCODA.

Atenció a la diversitat: LOURDES MADRID RAMOS.

Audició i llenguatge: PAU VICH ARROM  

Religió: MARIA ÀNGELS JAUME SANSÓ.

Català 3r cicle: MIGUEL HERRERA PASTRANA.


Equip directiu

Director: MIGUEL HERRERA PASTRANA.

Cap d’estudis: ROSA LÓPEZ DÍAZ.  

Secretaria:   PEDRO BAUZÁ MUÑOZ.

L’horari d’atenció al públic de l’equip directiu s’exposarà a les vidrieres de secretaria. Per

aconseguir una millor organització del Centre, vos agrairem que el respecteu.

LLIURAMENT D’INFORMES

ETAPES

DATES

EDUCACIÓ INFANTIL

I

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r. trimestre: 19 de desembre

2n. trimestre: 27 de  març

3r. trimestre: 26 i 27 de juny. El professorat lliurarà els informes personalment a cada família, per la qual cosa us recomanem demanar cita en temps.(JUNY)

Si heu canviat dades personals, adreces, telèfons,... us preguem que ens ho faceu arribar de seguida. Gràcies!

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Seran organitzades i gestionades per l’AMYPA del centre.

Començaran a partir del mes d’octubre i rebreu informació adient.


ESCOLA MATINERA

Novament la Conselleria ens ha concedit l’obertura del centre en horari no lectiu, que en el nostre cas serà de 7,30 a 8,30 h. És un servei del centre gestionat per l’empresa DICDRAC i us heu de posar en contacte amb ells si us interessa fer-ne ús(demanar pel monitor, de 7’30 a 8’30). Pot ser diari, per setmanes o per mesos. 

INFORMACIONS VÀRIES

 L’Amypa és un bon sistema de participació a la comunitat educativa. Vos recomanem que passeu per la seva oficina i participeu com a socis.

 Us recordem que l’AGENDA ESCOLAR és obligatòria per a tot l’alumnat de primària. Està personalitzada, en ella hi trobareu les normes i informacions del centre, un resum del projecte educatiu i del projecte lingüístic, així com de les normes bàsiques de convivència. També hi trobareu les autoritzacions per a: sortides col·lectives, comunicats al servei de menjador, al professorat, seguiment de treball personal, convocatòria a reunions i sol·licituds d’entrevistes.

 S’ha de dur roba esportiva els dies de psicomotricitat (dimecres 3 anys i dijous 4 i 5 anys) i d’educació física. Per l’alumnat de primària és convenient que duguin una samarreta (“camiseta”) per canviar-se després de l’activitat i una tovallola.

 Els dijous és el DIA DE LA FRUITA per a tota l’escola.

 Els divendres, l’alumnat de primària, pot dur patins o patinets pel temps de pati. 

 Per autoritzar les sortides dels vostres infants amb altres persones que no siguin les habituals es recomana fer-ho utilitzant l’agenda escolar a Primària o les autoritzacions a l’efecte a Infantil o menjador.

 Recordeu que el servei de menjador també és un espai i un temps educatiu. S’han de respectar les normes i heu de recollir els infants com a molt tard, a les 15’30 h, quan acaba el servei.

 Recordeu no aparcar a la zona reservada per al professorat. 

 L’empresa que gestiona el servei de menjador,NEWREST, ha fixat els preus per aquest curs i queda en 6’40 €/dia per fixos i 7’05 €/dia per esporàdics. El personal de cuina i monitores no canvia.

 Continuam amb el programa de mediació i iniciarem el programa T.E.I. (tutoria entre iguals), al qual participen tots els centres de Calvià.

 Per evitar interferències amb la programació d’aula, la celebració d’aniversaris es farà el darrer divendres de cada mes a cada curs. Es prega que sols dugueu coques (ja tallades) i sucs. 

 En principi, les festes del centre seran: Concert de Nadal, “Spring/Easter” i festival de fi de curs.

 Els dies de festival, si recolliu el vostre fill/a abans de les 13:30 h., recordau signar el formulari existent en consergeria.  

L’equip directiu, en nom del tot el Claustre, espera que aquest temps de dificultats que vivim no sigui impediment per a poder desenvolupar totes les capacitats dels nostres infants i aconseguir ciutadans competents per un futur millor. Desitgem que la nostra col·laboració sigui fructífera al llarg d’aquest nou curs 2017/2018.

                Cordials salutacions!

 

CEIP PUIG DE SA MORISCA

Av. Puig de sa Morisca, s/n

07180 – Santa Ponça

Calvià

Tel.i fax: 971699247

ceippuigdesamorisca@educacio.caib.es