UN CLIC PARA EL COLE


------------------------------------------------------------------------------


SITUACIÓ D'ERTO


Benvolgudes famílies / Estimadas familias: 

 

Les famílies que es trobin en situació d'ERTO a causa de la COVID19 i que poden sol.licitar

el document que acrediti la prestació per poder sol.licitar els ajuts individuals de

menjador, ho poden fer a la següent adreça electrònica i des del SEPE lis enviaran el

document:

                                                            ---------------------------------


Las familias que se encuentren en situación de ERTO a causa de la COVID19  y pueden

solicitar el documento que acredite la prestación para poder solicitar las ayudas

individuales de comedor, pueden hacerlo en la siguiente dirección electrónica y desde el

SEPE les enviarán el documento:


DIRECCIÓ ELECTRÓNICA


------------------------------------------------------------------------------


NORMES D'ENTRADES Y SORTIDES

IMPORTANT:

Llegiu la circular adjunta amb les noves normes d'entrades i sortides.


                                     ----------------------------


 NORMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS


IMPORTANTE:

Leed la circular adjunta con las nuevas normas de entradas y salidas.


------------------------------------------------------------------------------

AJUTS MENJADOR/AYUDAS COMEDOR

Ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no 

universitaris de les Illes Balears durant el curs escolar 2020-2021

A partir del dimecres 7 i fins dia 21 d'octubre es poden sol·licitar.

                                               ----------------------------

Ayudas individualizadas de comedor para alumnos escolarizados en centros docentes no 

universitarios de las Illes Balears durante el curso escolar 2020-2021.

A partir del miércoles 7 y hasta día 21 de octubre se pueden solicitar. 


------------------------------------------------------------------------------

AGRAÏMENT A L'AMYPA


Agraïm a l'AMYPA i les famílies del centre el seu vídeo d'ànims cap al professorat.

Entre tots, superarem aquesta situació tan complicada.


------------------------------------------------------------------------------


AGRAÏMENT

Agraïm al papà de Erick i Alba Flo la seva tasca per personalitzar els cartells informatius i la

senyaliztació del centre.

                                                   ----------------------------


Agradecemos al papá de Erick y Alba Flo su tarea para personalizar los carteles informativos y

la señalización del centro.
------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

El proper dimarts, 29 de setembre, hi ha convocada una vaga de docents per part del sindicat

UOB.

El centre garanteix els serveis mínims, d'acord a les instruccions enviades des de la Conselleria

d'Educació.

Gràcies.

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS

El próximo martes, 29 de septiembre, se ha convocado una huelga de docentes por parte del

sindicato UOB.

El centro garantiza los servicios mínimos, según las instrucciones enviadas desde la

Consellería d'Educació.

Gracias.


------------------------------------------------------------------------------


AGRAÏMENT

Agraïm a la família Schuessler la donació de 2 dispensadors automàtics de

gel hidroalcohòlic i

les seves càrregues. Els veureu situats en les entrades de primària i d'infantil.

Moltíssimes gràcies!  AGRADECIMIENTO

Agradecemos a la familia Schuessler la donación de 2 dispensadores automáticos de gel

hidroalcohólico y sus cargas. Los veréis situados en las entradas de  primaria y de

infantil.

¡Muchísimas gracias!
------------------------------------------------------------------------------

AJUDES PER ALS ALUMNES NESE


Estimades famílies,

Us recordem que ja està obert el termini per a la presentació de les sol·licituds d'ajudes per als alumnes amb Necessitat Específica de Suport Educatiu per al curs acadèmic 2020/21. El termini de presentació és fins dia 30 de setembre de 2020. Recordar-vos també que aquestes ajudes es sol·liciten per via telemàtica. A continuació us facilitem la normativa vigent així com la informació adient per a la seva tramitació.

Aprofitem per desitjar-vos un bon curs.

Equip de suport CEIP Puig de sa Morisca

------------------------------------------------------------------------------

Aquí teniu més informació del COVID:------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIÓ MENJADOR ESCOLAR

Benvolgudes famílies, 

El servei de menjador començarà el dia15 de setembre.
Aquelles famílies interessades en ser usuàries del servei de menjador, heu d'emplenar el formulari adjunt amb totes les dades i l'heu d'enviar  a l'empresa NEWREST.
L'enviament ha de ser a NEWREST directament a   e.cespedosa@newrest.eu

                                                     ------------------
Queridas familias.

El servicio de comedor empezará el día 15 de setiembre.
Las  familias interesadas en ser usuarias del servicio de comedor, tenéis que rellenar el formulario adjunto con todos los datos y lo tenéis que enviar a la empresa NEWREST.
El envío debe ser a NEWREST directamente a  e.cespedosa@newrest.eu

------------------------------------------------------------------------------

AUTORITZACIONS (MOLT IMPORTANT)

Heu de llegir, signar i lliurar als tutors dels vostres fills les següents autoritzacions:
 
Autorització GSUITE per a menors de 14 anysÚs de serveis i recursos digitals en un entorn educatiu amb fins pedagògics.
- GESTIB 
 per a pares/mares/tutorsFormulari de sol.licitud de compte d'usuari per accedir a notes, comunicats, absències ...
Autorització per a alumnes menors de 14 anys en compte GESTIBPer crear l’accés a una nova xarxa wifi del centre (“Escoles connectades”), que requereix un usuari GESTIB.

                                    -------------------------------

Debéis leer, firmar y entregar a los tutores de vuestros hijos las siguientes autorizaciones:
Autorización GSUITE para menores de 14 añosUso de servicios y recursos digitales en un entorno educativo con fines pedagógicos.
- GESTIB
 para padres / madres / tutoresFormulario de solicitud de cuenta de usuario para acceder a notas, comunicados, ausencias...
Autorización para alumnos menores de 14 años en cuenta GESTIB. 
Para crear el acceso a una nueva red wifi del centro ( "Escoles
connectadas "), que requiere un usuario GESTIB.

------------------------------------------------------------------------------------

ADAPTACIÓ EI 3 ANYS

AQUÍ teniu informació del período d'adaptació de educació infantil 3 anys.

------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------

De cara al proper curs tenim preparat el següent pla de contingència elaborat segons les instruccions rebudes de la Conselleria d'Educació i la Conselleria de Salut. Aquí el teniu a l'abast per al vostre coneixement.
 
                                                     ---------------------

De cara en el próximo curso tenemos preparado el siguiente plan de contingencia elaborado según las instrucciones recibidas de la Consellería de Educación y la Consellería de Salud. Aquí lo tenéis a disposición para vuestro conocimiento.

                                                   

------------------------------------------------------------------------------------


LLISTA DEL PROCÉS ORDINARI ADMISSIÓ EI,EP,ESO 2020-2021.


------------------------------------------------------------------------------------


Benvolgudes famílies/Estimadas familias:

Us comuniquem que per al pròxim curs, de manera excepcional, en vista de la situació, no sol·licitarem el pagament dels 35€ de material en primària i, ja que en infantil no tenen llibres, reduirem la quota de material a 50 € per a ajudar en el que puguem.

Os comunicamos que para el próximo curso de manera excepcional, en vista de la situación, no solicitaremos el pago de los 35€ de material en primaria y, ya que en infantil no tienen libros, reduciremos la cuota de material a 50 € para ayudar en lo que podamos.

Bon estiu/ Buen verano


------------------------------------------------------------------------------------

Llistat de sol·licituds d'admissió baremades.

------------------------------------------------------------------------------------

Els llibres de lectura de primària seran facilitats pel centre. No cal que els comprin les famílies.

Los libros de lectura de primaria serán facilitados por el centro. No es necesario que los compren las familias.


------------------------------------------------------------------------------------


Aquí  teniu el llistat de llibres i material de primària 2020 - 21


------------------------------------------------------------------------------------

IES CALVIÀ


Aquí teniu informació per a les futures families de l'IES Calvià 

                         ----------------------------------------------

Aquí tenéis información para las futuras familias del IES CAlvià

------------------------------------------------------------------------------------

CIRCULAR FASE 3


Aquí teniu el BOIB

------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTS INFORMATIUS

Benvolgudes famílies/Estimadas familias:

Vos fem arribar uns documents informatius que poden ser del vostre interés.


Os hacemos llegar unos documentos informativos que os pueden interesar.

Salutacions cordials / Saludos cordiales.


- Rentat de mans.


PRESENTACIÓ D'INFANTIL


Aquí teniu una presentació de la feina que es realitza en l'etapa infantil del nostre centre.

------------------------------------------------

Aquí tenéis una presentación del trabajo que se realiza en la etapa infantil de nuestro centro.

------------------------------------------------------------------------------------

PLACES DISPONIBLES PEL CURS 2020-21


D'acord amb les instruccions rebudes de Conselleria, s'informa de les places

disponibles al nostre centre pel proper curs.

La sol·licitud s'ha de presentar fent el tràmit telemàtic. L'accès el trobareu a la

següent direcció quan estigui operatiu.

Recordau: del 1 al 12  de juny.


Per fer els tràmits d'admissió recomanam obtenir el sistema d'idenficació cl@ve,

o tenir actualitzat un usuari i contrasenya del GestIB.

------------------------------------------------

De acuerdo con las instrucciones recibidas de Consellería, se informa de las plazas

disponibles en nuestro centro para el próximo curso.

La solicitud se debe presentar haciendo el trámite telemático. El acceso lo

encontraréis en la siguiente dirección cuando esté operativo.

Recordad: del 1 al 12  de junio.


Para hacer los trámites de admisión recomendamos obtener el sistema de

idenficación cl@ve, o tener actualizado un usuario y contraseña del GestIB.


------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procés d'escolarització 2020/2021 Proceso de escolarización 2020/2021
Es farà de manera telemàtica 
Se realizará de manera telemática

------------------------------------------------------------------------------------

Aquí teniu el BOIB i el resum del calendari escolar del curs 2020-2021.

------------------------------------------------------------------------------------

Queridas familias,

En el actual estado de alarma, nuestros niños han sido unos verdaderos héroes quedándose en casa, y desde domingo 26 tienen permiso para dar un paseo diario, muy merecido.

Os adjuntamos una guía de buenas prácticas para estas salidas de los niños que nos ha hecho llegar el Ministerio.

...............................

Benvolgudes famílies,

En l'actual estat d'alarma, els nostres infants han estat uns vertaders herois quedant-se a casa, i des de diumenge 26 tenen permís per fer una passejada diària, ben merescuda.

Us adjuntam una guia de bones pràctiques per aquestes sortides dels infants que ens ha fet arribar el Ministeri.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Recomendaciones y teléfonos de apoyo

Ante la situación de excepcionalidad que vivimos es necesario tener en cuenta los efectos emocionales que el confinamiento puede tener en el alumnado, las familias y en los profesionales docentes. Por este motivo os remitimos un tríptico realizado desde el Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar con recomendaciones y teléfonos de apoyo por si la ha menester.
Asimismo, ante la posibilidad de que haya alumnos en situaciones de riesgo, de desprotección o maltrato, os recordamos el teléfono de ayuda a la infancia y la adolescencia IR 116111. y su chat.anar.org que funciona de lunes a domingo de 10h a 00h, para que puedan tener un lugar donde pedir ayuda en caso de necesidad.

Saludos cordiales,

Recomanacions i telèfons de suport

Davant la situació d'excepcionalitat que vivim és necessari tenir en compte els efectes emocionals que el confinament pot tenir en l'alumnat, les famílies i en els professionals docents. Per aquest motiu us remetem un tríptic realitzat des de l'Institut per a la Convivència i l'Exit Escolar amb recomanacions i telèfons de suport per si l'heu de menester.
Així mateix, davant la possibilitat que hi hagi alumnes en situacions de risc, de desprotecció o maltractament, vos recordam el telèfon d'ajuda a la infància i l'adolescència  ANAR 116111. i el seu chat.anar.org que funciona de dilluns a diumenge de 10h a 00h, per tal que puguin tenir un lloc on demanar ajuda en cas de necessitat.

Salutacions cordials,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recogida de libros y material 

Debido a la continuación del confinamiento, tras pedir permiso a la Conselleria, tenemos autorización para acudir al centro y recoger los libros y material del alumnado de primaria. Será el viernes, día 24 y siguiendo las pautas de seguridad fijadas: Sólo podrá venir un familiar por niño, con guantes y una bolsa o mochila para recoger los libros y materiales. El horario será el siguiente:

1r cicle (1r i 2n) : de 9 a 10 h. 

 2n cicle (3r i 4t): de 10 a 11 h.

 - 3r cicle(5è i 6è): de 11 a 12 h.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recollida de llibres i material 

A causa de la continuació del confinament, després de demanar permís a la Conselleria, tenim autorització per acudir al centre i recollir els llibres i material de l'alumnat de primària. Serà divendres, dia 24 i seguint les pautes de seguretat fixades: Sols podrà venir un familiar per infant, amb guants i  una bossa o motxilla per recollir els llibres i materials. L'horari serà el següent: 

1r cicle (1r i 2n) : de 9 a 10 h. 

 2n cicle (3r i 4t): de 10 a 11 h.

 - 3r cicle(5è i 6è): de 11 a 12 h.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruccions d'avaluació de Conselleria 

Aquí podeu tenir coneixement de les instruccions complementàries marcades per la Conselleria d'Educació i Universitat per avaluar l’aprenentatge de l'alumnat del segon cicle d’educació infantil i de l’educació primària a a causa de l’epidèmia de la COVID-19.

En català                                          En castellano

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avís a les famílies amb ajudes menjador

Per donar continuïtat a les ajudes de beques menjador escolar de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca que es varen realitzar mitjançant les targetes prepagament des de dia 16 de març fins dia 10 d'abril, amb motiu del Decret 463/2020; s'ampliarà la quantitat de l'ajuda des de dia 14 fins dia 30 d'abril, el que suposa 70€ més de recàrrega automàtica per als usuaris que disposin de la targeta.
Davant aquest fet, pregam informeu a les famílies de l'ampliació de la quantia.

Palma 14 d'abril de 2020
La Directora General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Amanda Fernández Rubí

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Necessitats bàsiques d'alimentació

A causa de l’allargament de l’estat d’alarma, volem saber la quantitat de famílies que tinguin necessitats d'alimentació i que no són beneficiaris de beca de menjador. Des de la Conselleria d'Educació i Universitat, en coordinació amb la Conselleria d'Afers Socials i Esports, volen cercar una solució per a aquestes famílies que no reben l’ajuda de la targeta prepagament i tampoc reben l'ajuda per part dels diferents Serveis Socials.

Amb la finalitat de poder detectar les famílies que presenten aquesta necessitat, us demanam la vostra ajuda perquè ens faceu arribar la informació sobre quins alumnes tenen una necessitat bàsica d’alimentació i no són beneficiaris dels ajuts de menjador i per tant de les targetes prepagament, ni reben ajudes dels Serveis Socials.  Si és el vostre cas,  ho podeu comunicar, indicant nom i llinatges de l'infant i cursal correu ceippuigdesamorisca@educaib.eu,  on serà tractat de manera confidencial i s'informarà els serveis que vos puguin facilitar l'ajuda.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A causa de la ampliación del estado de alarma, queremos saber la cantidad de familias que tienen necesidades de alimentación y que no son beneficiarias de beca de comedor. Desde la Conselleria d'Educació i Universitat, en coordinación con la Conselleria d'Afers Socials i Esports, quieren buscar una solución para estas familias que no reciben la ayuda de la tarjeta prepago y tampoco reciben ayuda por parte de los diferentes Servicios Sociales.

Con el fin de poder detectar las familias que presentan esta necesidad, os pedimos vuestra ayuda para que nos hagáis llegar la información sobre qué alumnos tienen una necesidad básica de alimentación y no son beneficiarios de las ayudas de comedor y por tanto de las tarjetas prepago, ni reciben ayudas de los Servicios Sociales. Si es vuestro caso, lo podéis comunicar, indicando nombre y apellidos del niño/a y curso, al correo ceippuigdesamorisca@educaib.eu, donde será tratado de manera confidencial y se informará a los servicios que os puedan facilitar la ayuda.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carta a les famílies- Carta a las familias

Benvolgudes famílies,

    En aquests moments tan estranys i complicats que vivim, sabem que la situació que ens toca superar ens genera unes dificultats diàries a casa amb motiu del confinament. Per això vull ressaltar la necessitat de mantenir les rutines educatives dels vostres infants i que no desconnectin de la seva activitat escolar. Això serà factible, únicament, amb la vostra col·laboració.
    Sabem de les vostres dificultats i som conscients de l’extraordinària diversitat de situacions familiars, econòmiques, laborals i de connectivitat que es donen. Nosaltres mantenim un contacte amb inspecció i la Conselleria per informar de les dificultats que ens trobam, ja que això és nou per a tothom, i cercar solucions, si és possible, per superar de la manera més lleugera la situació.
    Des del Claustre de professorat, ens hem organitzat de la manera més funcional que ens ha estat possible per a poder facilitar a les famílies la informació de la forma més pràctica i senzilla, però cada casa és un món i no sempre serà fàcil. De segur que hi haurà famílies que pensaran que no s’està fent el correcte, d’altres que pensaran que estem saturant de tasques, i així tota una varietat d’opinions. De vegades, la tecnologia, ara tan saturada, també ens ha jugat una mala passada i hem tingut la web inoperativa 24 hores. Hem hagut d’anar adaptant-nos a la realitat tal com ens venia i hem hagut de trobar solucions a problemes que fins ara ningú no havia tingut ni se n’havia plantejat. Segur que ens hem equivocat en alguna decisió, però volem que estigueu ben segurs que el nostre major interès és el desenvolupament intel·lectual i emocional dels vostres infants, el nostre alumnat, amb la voluntat de no deixar ningú despenjat.
    Amb la decisió de millora i adaptació a la realitat d’aquests dies, vos demanam el vostre suport i ajuda per a superar aquesta situació inesperada i ànims per a continuar la tasca. Esperem que passi ben aviat.
    Així com rebrem instruccions de Conselleria, vos anirem informant.
Bones vacances!

Rebeu una salutació molt cordial
Miguel Herrera
Director del centre
--------------
Queridas familias,

    En estos momentos tan extraños y complicados que vivimos, sabemos que la situación que nos toca superar nos genera unas dificultades diarias en casa con motivo del confinamiento. Por eso quiero resaltar la necesidad de mantener las rutinas educativas de vuestros hijos/as y que no desconecten de su actividad escolar. Esto será factible, únicamente, con vuestra colaboración.
    Sabemos de vuestras dificultades y somos conscientes de la extraordinaria diversidad de situaciones familiares, económicas, laborales y de conectividad que se dan. Nosotros mantenemos un contacto con inspección y la Conselleria para informar de las dificultades que nos encontramos, puesto que esto es nuevo para todo el mundo, y buscar aquellas soluciones que, si es posible, nos permitan superar de la manera más llevadera la situación.
    Desde el Claustro del profesorado, nos hemos organizado de la manera más funcional que hemos podido para facilitar a las familias la información de la forma más práctica y sencilla, pero cada casa es un mundo y no siempre será fácil. A buen seguro que habrá familias que pensarán que no se está haciendo lo correcto, otros pensarán que estamos saturando de tareas, y así toda una variedad de opiniones. A veces, la tecnología, ahora tan saturada, también nos ha jugado una mala pasada y hemos tenido la web inoperativa durante 24 horas. Hemos tenido que ir adaptándonos a la realidad tal como se nos venía encima, y hemos tenido que encontrar soluciones a problemas que hasta ahora nadie había tenido ni se había planteado. Seguro que nos hemos equivocado en alguna decisión, pero queremos que estéis muy seguros de que nuestro mayor interés es el desarrollo intelectual y emocional de vuestros hijos/as, nuestro alumnado, con la voluntad de no dejar nadie descolgado.
    Con la decisión de mejora y adaptación a la realidad de estos días, os pedimos vuestro apoyo y ayuda para superar esta situación inesperada y ánimos para continuar la tarea. Esperamos que pase bien pronto.
    En cuanto lleguen instrucciones de Conselleria, os iremos informando.
    ¡Buenas vacaciones!

Recibid un saludo muy cordial
Miguel Herrera
Director del centro

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Molt urgent-Muy urgente

Des de Conselleria volen tenir coneixement urgent de la situació de l'alumnat de primària (de 1r a 6è). Si vos trobau en una de les situacions següents, contactau urgenment amb el tutor/a que s'encarregarà de transmetre la informació. Gràcies! I molts d'ànims!

- Alumnes que no tenen connexió a Internet per poder fer les tasques escolars i que sí podrien fer-les si en tinguessin.
- Alumnes que no tenen ordinador ni tauleta i que sí podrien fer les tasques escolars si en tinguessin.
- Alumnes que no tenen connexió a Internet ni terminals informàtics per fer les tasques 

escolars i que sí podrien fer-les si en tinguessin.

Desde Consellería quieren tener conocimiento urgente de la situación del alumnado de primaria (de 1.º a 6.º). Si os encontráis en una de las situaciones siguientes, contactad urgentemente con el tutor/a que se encargará de transmitir la información. ¡Gracias! ¡Y mucho ánimo!

- Alumnos que no tienen conexión a Internet para poder hacer las tareas escolares y que sí podrían hacerlas si tuvieran.
- Alumnos que no tienen ordenador ni tableta y que sí podrían hacer las tareas escolares si tuvieran.
- Alumnos que no tienen conexión a Internet ni terminales informáticos para hacer las tareas escolares y que sí podrían hacerlas si tuvieran.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Guia de contactes

En aquesta situació tan nova i complicada que vivim, és possible que haguem de menester una mica d'ajuda. Vos passam una guia de contactes que vos poden ajudar en les diferents situacions que s'indiquen. Salut i molts d'ànims!

Contactes en castellà  -  Contactes en català

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accés al GESTIB

Moltes famílies estan sol·licitant accés al GESTIB per a poder veure les notes de la 2ª avaluació. Aquelles que havien demanat els codis en temps i forma, poden accedir si tenen les claus actualitzades. Si no recorden la clau, poden renovar-la pitjant al mateix GESTIB la tecla <He oblidat la clau>. Li remetran un SMS amb un enllaç i sols han de seguir les instruccions. Recordau que aquesta clau s’ha de canviar abans de les 24 hores. Segurament, a causa de la saturació, el programa es pot ralentir. 

Davant la situació d'alerta en què ens trobam, Conselleria ens indica que es pot procedir per donar d'alta excepcionalment alguns usuaris al GESTIB tal i com s'indica en els dos següents supòsits:

1. Si aquestes persones tenen un compte d'usuari que no està vinculat al nostre centre.

2. Si aquestes persones no tenen codi d'usuari, poden sol·licitar-lo individualment (un per a cada compte d'usuari) al correu electrònic del centre indicant:

- Nom i llinatges

- Nom del fill/a o tutelat/da i curs en què es troba escolaritzat

- Número de telèfon mòbil

- Escrit d'autorització per crear un compte d'usuari per accedir al GestIB

(es pot fer servir el formulari adjunt) 

Muchas familias están solicitando acceso al GESTIB para poder ver las notas de la 2ª evaluación. Aquellas que habían pedido los códigos en tiempo y forma, pueden acceder si tienen las claves actualizadas. Si no recuerdan la clave, pueden renovarla pulsando en el GESTIB la tecla <He oblidat la clau>. Le remitirán un SMS con un enlace y solo tienen que seguir las instrucciones. Recordad que esta clave se tiene que cambiar antes de las 24 horas. Seguramente, a causa de la saturación, el programa se puede ralentizar.

 Ante la situación de alerta en que nos encontramos, Consellería nos indica que se puede proceder a dar de alta excepcionalmente algunos usuarios al GESTIB, tal y como se indica en los dos siguientes supuestos:

 1. Si estas personas tienen una cuenta de usuario que no está vinculada a nuestro centro.

 2. Si estas personas no tienen código de usuario, pueden solicitarlo individualmente (uno para cada cuenta de usuario) al correo electrónico del centro indicando:

 - Nombre y apellidos

- Nombre del hijo/a o tutelado/da y curso en que se encuentra escolarizado

- Número de teléfono móvil

- Escrito de autorización para crear una cuenta de usuario para acceder al GestIB

(se puede usar el formulario adjunto)

Formulari

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procés d’escolarització curs 2020-21

ATENCIÓ!!: Amb motiu de l’estat d’alarma i confinament de la població queda ajornat el procés d'escolarització . Estau atents als canvis de dates o visitau la web d’ESCOLARITZACIÓ.

En tenir informació sobre les dates del procés ho publicarem aquí, així com la data de portes obertes, si finalment es pot fer. Mentre no tinguem informació publicada aquí, és que no disposam d’ella.

Tasques a fer durant  la suspensió temporal

Durant la suspensió de les classes presencials, les tasques que ha de fer tot l'alumnat es penjaran a l'apartat "Alumnat", per nivell. Així mateix enviarem l'enllaç a l'AMYPA perquè la carregui a la seva app, i així també serà accessible des del mòbil.
La pàgina s'actualitzarà quan sigui necessari. Convé revisar-la diàriament.
    Tot i així, recordau (especialment a primària): Lectura diària - Dur un diari amb el més important del dia - Repàs de càlcul - Ajudar a la família - Fer exercici - ...
I tot això amb una rutina clara i respectada. Amb horaris estructurats i acordats amb la família.
----
UNA ABRAÇADA BEN FORTA!

Si no es reprodueix, clicau l'enllaç
---
Aquí teniu una proposta d'activitats enviada pel MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.  Obrir.
---
70 idees per a fer amb els infants a casa.
---
Segons les darreres instruccions de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, a partir de dia 23/03/2020, el contacte de les famílies amb el centre serà fent servir el següent correu electrònic:
No obstant, també es podrà continuar amb els sistemes de comunicació establerts prèviament amb les tutories i professorat especialista. 
    Salutacions i molts d'ànims!
Instruccions Conselleria 20/03/2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propostes d'activitats per a poder fer durant aquests dies 

Avui comença la primavera. Ja que hem de quedar a casa, vos proposam escoltar una animada cançó del musical "La Nit de Sant Joan", de Jaume Sisa. Esperam que vos agradi.
Salutacions.

 Infografia per a les famílies que han elaborat les PTSC de l'EOEP Calvià-Andratx. Veureu que hi ha 2 PDF, un en català i l'altre en castellà. Esperem que siguin d'utilitat!Voleu visitar museus? Aquí teniu enllaços. https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/museos-visitas-virtuales-seleccion-mejores/ Més cultura. Per infants i adults. 
Trobareu mapes, fotos, textos, gravacions, pel·lícules,...
Biblioteca digital
Des del Servei d'Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, es posa a disposició de tots els centres educatius sostinguts en fons públics de les Illes Balears la biblioteca digital EDUTECA IB on podeu trobar 3000 llibres per a alumnat, professorat i famílies de tots els nivells educatius.

Poden ser especialment útils els Clubs de Lectura, que poden ser creats pel professorat o es poden emprar clubs ja creats i que estan a la vostra disposició.

Si la voleu utilitzar, només ens heu d'enviar el nom de l'alumne i una adreça electrònica al correu del centre (ceippuigdesamorisca@educaib.eu) per a poder fer la sol·licitud el més aviat possible. S'hi poden apuntar tant alumnes com professorat, simplement amb una adreça electrònic (es recomana que sigui corporativa, si és factible).


L'aplicació EDUTECA IB (per llegir a un dispositiu mòbil (telèfon intel·ligent o tauleta)) està disponible a APPStore, Play Store i Microdoft Store.

Esperam que aquesta biblioteca digital us sigui molt útil.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODE DE SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L'ACTIVITAT EDUCATIVA PRESENCIAL

Benvolgudes famílies:

 El Govern Balear ha acordat la suspensió de les classes presencials a tots els nivells formatius, des d'infantil a la universitat, i també les escoletes, a partir del pròxim dilluns, 16 de març,  i durant un període de quinze dies.

            Es donaran, a partir de dilluns, els plans de treball per a l’alumnat mitjançant la pàgina web del centre, prioritàriament. També es faran servir els blocs d’aula, l’aplicació Edmodo i l’aplicació de l’AMYPA. A més, podeu fer servir l’adreça de correu electrònic del centre per a resoldre dubtes o consultes urgents (ceippuigdesamorisca@educaib.eu). L’alumnat de Primària s’haurà de dur a casa els llibres i quaderns de totes les assignatures. Si hi ha alumnes que no se’ls hagin pogut dur, podrà venir - el seu pare/mare/tutor legal- a cercar-los el proper dilluns, dia 16 de març, entre les 8:30 i les 9:30 h.

                En el moment que hi hagi nova informació o instruccions, seran comunicades per mitjà dels canals abans mencionats, prioritàriament, la pàgina web del centre, el GESTIB i l’aplicació de l’AMYPA.

Agraïm la vostra comprensió i col·laboració per a superar aquesta situació al més aviat possible.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

Atentament, la Direcció

 Estimadas familias:

 El Govern Balear ha acordado la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles formativos, desde infantil a la universidad, y también en el primer ciclo de infantil, a partir del próximo lunes 16 de marzo, y durante un período de quince días.

             Se darán, a partir de lunes, los planes de trabajo para el alumnado mediante la página web del centro, prioritariamente. También se usarán los blogs de aula, la aplicación Edmodo y la aplicación de la AMYPA. Además, podéis usar la dirección de correo electrónico del centro para resolver dudas o consultas urgentes (ceippuigdesamorisca@educaib.eu). El alumnado de Primaria se llevará a casa los libros y cuadernos de todas las asignaturas. Si hay alumnos que no se los hayan podido llevar, podrá venir -el padre/madre/tutor legal- a buscarlos el próximo lunes, día 16 de marzo, entre las 8:30 y las 9:30 h.

            En el momento en que haya nueva información o instrucciones, se les comunicará a través de los canales antes mencionados.

Agradecemos su comprensión y colaboración para superar esta situación en cuanto sea posible.

¡Muchas gracias por vuestra colaboración!

Atentamente, la Dirección

------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Ajuntament de Calvià, en col·laboració amb la UIB, està duent a terme un estudi sobre educació afectiva i sexual del municipi per poder així, conèixer millor les necessitats reals de la població quant a aquest tema.

Ens seria de gran ajuda la possibilitat de comptar amb la vostra col·laboració amb l'objectiu de fer un diagnòstic més complet. L'enllaç del qüestionari online és el següent:

calviafamiliascast.questionpro.com (versió castellà)

calviafamilies.questionpro.com (versió català)

Esperam la vostra resposta, moltes gràcies.


------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotos  de la participació d'un grup de pares del centre al carnaval'20 de Calvià.

Agradecimiento del grupo de padres que han asistido a la rua de Calviá:

"Unos padres del colegio han participado este año en la Rúa de Calviá, con papas, mamás y niñ@s de colegio. Han sido unos días de mucho esfuerzo para preparar los trajes, pero ha valido mucho la pena. Nos lo hemos pasado genial y hemos ganado el sexto premio!!!
Esperamos que el año que viene se unan más.......y por  ultimo queremos dar las gracias al director por habernos prestado la sala de música para realizar los disfraces y el decorado , a Pilar por sus ideas creativas , a todos los profesores por el ánimo que nos han dado  y a la Amypa por toda la información y hacer posible que tuviéramos música en nuestra actuación!!!
 
Muchas gracias a todas las familias que han participado en nombre del centro.

SA Rua  2020 ."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotos del carnaval'20

------------------------------------------------------------------------------------------------

Videos del festival de Nadal'19

------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informació.

L'ISBN del llibre de "matemáticas" de 3r pel curs 2019-20 és el següent:

978-84-141-1186-4

------------------------------------------------------------------------------------------------

A dia d'avui, divendres 28 de juny, ens comunica una editorial un canvi d'ISBN de llibres de matemàtiques de 1r curs. Aquesta és la nova llista de llibres i material curs 2019-20..

------------------------------------------------------------------------------------------------

Videos de les actuacions de la festa fi de curs 2018-19.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Videos de les actuacions de la "Happy Easter'19".

------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------Fotos i video del dia de la pau'19


------------------------------------------------------------------------------------------------

Videos de Nadal'18

------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotos de Nadal'18

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tríptic inici curs 2018-19

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tríptico inicio curso 2018-19

------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotos de la primera jornada de cohesió del TEI entre alumnes de 3r i 5è.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotos del dia de la pau'18------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotos i video de Sant Antoni'18.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Videos del festival de Nadal'17. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOS DE SEGON CICLE A LA GRANJA DE SA CABANETA

------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotos del 1r cicle al Burotell

------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotos de sisè a vela i piragua

------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotos del tercer dia de la ciència

------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotos de la sortida de tercer cicle a Cabrera

------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotos de l'obra de teatre alumnes de 4rt: "ATASCO"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotos de la "Happy Easter'17"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotos del segon dia de la ciència.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja acaba la Quaresma i donam la benvinguda a la Setmana Santa (fotos)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Podeu descarregar aquí el tríptic de l'escolarització 2017-18.

------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotos del primer cicle a la Fira del Fang'17.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotos del Carnaval'17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotos de la sortida de tercer cicle al Cap d'Andritxol.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
_