AMPA


                     -Bloc-  -Horaris-  -Calendari-  -Normativa-  -Medicaments-  -Esmorzars-  -Sortides-  -Educació Física-  -Professors-


       

    L'AMPA Els Quatre Vents duu a terme i gestiona diferents tasques dintre i fora de l'escola oferint diferents serveis a pares, alumnes i mestres, tals com:
 • Gestionar el pagament i entrega de llibres de text  als alumnes.
 • Gestionar el pagament de material escolar.
 • Gestió de les activitats extra-escolars.                                                                           
 • Gestió de l'equipament esportiu dels alumnes.
 • Contractació del servei de logopèdia a l'escola.
 • Contractació del servei de psicologia infantil a l'escola.
 • Organització de diferents festes durant el curs.
 • Organització d'esdeveniments esportius.
L'AMPA també és el punt intermedi entre professors, mares i pares, comunicant-se ambdues parts escoltant suggeriments, inquietuds i problemàtiques que puguin trobar una solució comú.

Si encara no sou socis dirigir-vos a l'adreça  ampaels4vents@gmail.com

Trobareu tota la informació a:
 
El nostre psicòleg infantil es L.Daniel Herrero el qual a mes de fer les seves tasques dins l'escola, enguany vol realitzar una serie de xerrades dintre del seu projecte "escola de pares"

La nostra logopeda es l'Alicia bailey i es presenta amb aquest escrit:

Escola Els Quatre VentsBenvolguts Pares i Mares:                  

Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos el nou servei de Logopèdia amb que compta a partir d’aquest curs escolar els nostre centre i que serà subvencionat per l’AMPA.

L’Alicia Bailey serà la logopeda que portarà aquest servei.

L’augment dels problemes de llenguatge i la parla i les dificultats en la lectura i l’escriptura, així com l’alt índex de fracàs escolar en els darrers anys, fan necessària una intervenció multidisciplinar, dins i fora de l’aula.


El Servei de Logopèdia ofereix:

 • Prevenció : Donar estratègies als mestres i informació i pautes als pares.
 • Observació i detecció dins l’aula, especialment en infantil i primer cicle de primària.
 • Avaluació i diagnòstic de casos ja detectats pel professorat. Determinar el perfil d’habilitats psicolingüístiques de cada alumne i la seva influència en els problemes d’aprenentatge.


Aquells pares que tinguin qualsevol consulta poden contactar amb la logopeda a l’email info@uditta.com

Si voleu també podeu visitar la web  http://www.uditta.com/.
      Generalitat de Catalunya -- Departament d'educació
Col·legi d'Educació Infantil i Primària Els Quatre Vents
                                                    Carrer La Carretera, s/n -- 43713 Sant Jaume dels Domenys
Tel.: 977 677682 -- Fax.: 977 677235 -- ceipelsquatrevents@xtec.net                                                     
                                                                                                                                                                                                        
Comments