ACTIVITAT DE L'APARELL RESPIRATORI

 TASCA: VÍDEO DE L'APARELL RESPIRATORI.
CONTINGUTS


 • L'aparell respiratori.
  • Estructura i funció general de l'aparell.

  • Estructura i funcions específiques que cadascun del òrgans que conformen l'aparell respiratori.

   • boca.

   • nas.

   • faringe.

   • laringe.

   • tràquea.

   • bronquis i bronquíols.

   • diafragma.

  • Utilització de les Noves Tecnologies aplicades a les ciències (coneixement del medi natural, social i cultural).

  • Creativitat pròpia i capacitat d'elaboració de material. Creació d'un model a escala reduïda.
OBJECTIUS


 • Recollir informació significativa i representativa sobre el funcionament i estructura de l’aparell respiratori.

 • Interpretar correctament les instruccions del procediment de construcció de la manualitat.

 • Observar l’objecte construït i analitzar les seues característiques i elements externs, així com descriure les funcions internes de l’aparell.

 • Enumerar els òrgans que formen part de l’aparell respiratori.

 • Delimitar les fases de construcció del procés i fer una fotografia de cada fase.

 • Descriure oralment la manualitat a través de les Noves Tecnologies, i compartir el treball amb la resta de persones.

 • Comunicar verbalment als companys i companyes les observacions fetes o els resultats de les experiències realitzades.

 • Familiaritzar-se amb la ciència del cos humà a través de l’experimentació i les Noves Tecnologies.

 • Adonar-se que l’oxigen de l’aire és un element imprescindible per a la respiració de la major part dels éssers vius.

 • Identificar els dos moments més representatius de la respiració humana; la inspiració i l’espiració.

 • Tenir consciència del canvi i transformacions que sofreixen els gasos dins l’aparell respiratori.

 • Manifestar interés per conéixer determinats aspectes de la biologia humana.

 • Veure la necessitat de seguir un ordre a l’hora de fer una experiència.

 • Treballar tenint en compte les mesures de seguretat.

 • Proveir-se dels instruments necessaris per al treball.

 • Mostrar interés i disponibilitat per a adquirir noves tècniques i habilitats.

 • Manifestar inclinació a idear muntatges i dispositius que permetin realitzar una determinada funció.

 • Tenir interès per escollir els mitjans adequats a fi d’expressar els resultats del treball experimental.PROCEDIMENT

En aquesta activitat, haureu de juntar-vos en grups de tres i quatre persones, i haureu de seguir els següents passos:


1. REALITZACIÓ D'UNA MANUALITAT.

Construeix una maqueta que represente l'aparell respiratori. Haurà de contenir tots els òrgans més representatius d'aquest aparell, així com els seus conductes; aquestos són:
 • boca

 • nas

 • faringe

 • laringe

 • tràquea

 • bronquis i bronquíols

 • pulmons

 • diafragma

 

                 A. MATERIAL

El material que utilitzareu per fer l'activitat serà el següent:

 • plastilina (roja, rosa o marró) i una cartolina, per fer el nas, la boca, la faringe i la laringe.

 • palletes,  cinta adhessiva i una cartolina, per fer la tràquea.

 • globus, paper de cuina o paper higiènic, cola i una cartolina, per fer els pulmons.

 • paper de d'alumini i una cartolina per fer el diafragma.

 •  si voleu que vos quede és bonic: pintures, per a pintar cada òrgan, cavitat o conducte.

 

OBSERVACIÓ: Primer realitzareu individualment cada òrgan, cavitat, o conducte, i després els unireu tots de manera que conformen l'aparell respiratori.
 
 
 
 
                B.  COM FER LA MANUALITAT?

1.- Per a la boca, el nas, la faringe i la laringe, haureu d'utilitzar una gran quantitat de la plastilina, i després amotlar-la en una cartolina, de manera que prenga la mateixa forma que el model que apareix a continuació:


Així us haurà de quedar:

 


 

2.- Per a fer la tràquea i els bronquis haureu d'agrupar vuit palletes (de manera que formen un tub gros), i haureu d'ajustar (podeu retallar les palletes) les mesures de la tràquea per tal que no quede molt llarga.
La llargària de la tràquea, serà igual a la d'una palleta; i la llargària de cada bronqui, haurà de ser de llarga com la meïtat d'una palleta, per tal que es puga introduir a cada pulmó i quede tot subjectat.
I els bronquis més petits que ixen dels bronquis principals seran trossos petits de palleta.
La grossor haurà de ser vuit palletes per a la tràquea i quatre palletes per a cadascún dels bronquis.
Quan ho tingueu muntat, pegareu la tràquea en una cartolina.

Per tal que ho comprengueu, fixeu-vos en la imatge següent:
 
 
 
 
I així ha de quedar:
 
 3- Una vegada pegades les palletes, fareu una mescla de cola i un poc d'aigua i la untareu amb el paper higiènic, al voltant del globus mitjà ja unflat; per a fer els pulmons.
 
Aquesta és la forma del pulmons:
 
 
Així us haurà de quedar:

 
 

4.- Deixeu secar el globus impregnat de cola i paper, fins que estiga ja ben dur.
 
5.- Una vegada sec, pinteu-lo del color dels pulmons, una mena de rosa oscur, violeta clar, marró...
Quan tingeu els pulmons creats, els pegareu en una cartolina.
 
6.- Per fer el diafragma utilitzeu paper d'alumini. Moldejeu el paper d'alumini fins aconseguir una forma com la d'una piragua o barquet.
- Primer talleu mig metre més o menys, de paper d'alumini i  doblegeu-lo dos vegades per la part més llarga.
- Després doneu-li forma de barquet amb les tissores, tallant-lo.
. Finalment pegueu les parts que es poden soltar amb cinta adhessiva i pegue-lo a una cartolina. 
 
7.- Ho montarem tot juntet amb cartolines. Disposarem doncs, cada cartolina baix de l'altra.
 


 
 

2. FER UN VÍDEO.
 
En aquesta segona part de l'activitat, una vegada feta la maqueta de l'aparell respiratori, haureu de fer un vídeo amb el grup de persones de la manualitat. Un vídeo on haureu d'explicar el funcionament de l'aparell respiratori, i quina tasca realitza cada part de l'aparell que apareix en la manualitat que heu fet, senyalant quina part de la manualitat pertoca a eixa tasca.
En el vídeo heu d'apareixer les persones que heu fet cada treball, i la vostra manualitat.
 
 
 
 
3. PUJAR EL VÍDEO A YOU TUBE.
 
Una vegada gravat el vídeo, haureu de passar-lo des de la càmera al vostre ordinador de casa, i una vegada passat a l'ordinador de casa, haureu de pujar-lo a YOU TUBE.
Per a pujar-lo a You tube, heu de crear un conte punxant a 'crear cuenta', posseu les dades demanades i ja està el conte fet. Pujar el vídeo és molt senzill, quant estigueu ja registrats punxeu a 'video', a la part superior de la pàgina, i després a 'subir'>'subir video', amb aquesta última pestanya haureu de buscar el vídeo del vostre equip que voleu pujar. És interessant saber que podem pujar fins a deu videos alhora, que cada vídeo pot tindre un màxim de dos giges i deu minuts de duració.


Ací teniu el vídeo de mostra perquè feu la vostra manualitat!El nostre vídeo de l'aparell respiratori


 

 

AVALUACIÓ


Autoavaluació > descarrega-la d'aquesta pàgina i lliura-la al mestre.Rúbrica del mestre

Aquesta rúbrica us servirà de guía per saber quins aspectes del vostre treball evaluarà el mestre.


Necessita millorar

Suficient

Molt béPresentar el treball de forma clara i senzilla utilitzant suport paper o digital.

El treball està desordenat, sense una estructura identificable.

S'utilitza un suport diferent al recomanat.

Algunes parts del treball no es diferencien amb claredat.

El suport utilitzat és l'indicat.


Les parts del treball es diferencien correctament i el suport utilitzat és el recomanat.

Les parts del treball són clarament diferenciables i estan exposades de forma ordenada i correcta. El suport utilitzat és l'indicat.

Planificar la construcció d'artilugis i objectes amb una finalitat prèvia.

Combinar el treball en equip amb l'individual.

No es capaç de planificar-se per fer una tasca.

No sap treballar en equip.

Aporta al grup allò demanat però sense aprofundir massa en el tema.

Aporta idees al grup, s'interessa pel treball, es planifica correctament.

Col·labora perfectament amb la resta de membres del grup. Aporta informació útil i abundant. Realitza les tasques que l'encomanen.


Reconèixer i identificar les parts de l'aparell respiratori.

No té molt clares les parts de l'aparell respiratori ni les seues funcions.

Coneix les diferents parts, encara que sense informació de les seues funcions específiques.

Té prou clares les parts de l'aparell respiratori i les seues funcions.

Reconeix perfectament les parts de l'aparell respiratori i les funcions de cadascuna.


Documentació utilitzant fonts d'informació diverses.

No té molt clar com buscar la informació i els diferents tipus de fonts.

Utilitza una única font i no contrasta la informació.

Utilitza més d'una font d'informació.

La informació està exposada de forma clara.

Extrau la informació de moltes fonts diferents, la contrasta i l'exposa clarament.


 
Ċ
Cris Primavera,
14 dic. 2009 7:52
Ċ
Cris Primavera,
14 dic. 2009 7:50
Comments