Comunitats d'aprenentatge

L'escola Alberich i Casas va decidir el curs 2001-02 transformar-se en una Comunitat d'Aprenentatge, la que segueix és doncs la nostra filosofia, allò que creiem i allò que volem pels que formem aquesta comunitat.

 

 

 CONSULTA L'ÚLTIM BUTLLETÍ DE L'ESCOLA!

 

 

Les Comunitats d'aprenentatge es defineixen com un projecte de transformació social i cultural d'un centre educatiu i del seu entorn per a conseguir una societat de la informació per a totes les persones, basada en l'aprenentatge dialògic, mitjançant una educació participativa de la comunitat, que es concreta en tots els seus espais, inclosa l'aula (Valls 2000:8).

 

Un dels elements fonamentals dins les Comunitats d'Aprenentatge és la participació de tota la comunitat educativa, familiars, professorat, voluntaris, etc. 

Les persones treballen en pla d'igualtat amb un objectiu compartit: l'aprenentatge dels nens i nenes per no estar socialment exclosos a la societat de la informació.

L'APRENENTATGE DIALÒGIC EN ELS GRUPS INTERACTIUS