Vegetatia, Fauna si Solurile Carpatilor Meridionali

Vegetația, etajată după altitudine, are, în baza, etajul fagului, apoi amestec de fag și conifere, etajul coniferelor (1200-1800 de metri) și la mari înălțimi zona alpină. 
Etajul pădurilor de foioase
→ etajul stejarului
→ etajul fagului urcă până la 1200 m altitudine - gorun, fag
Etajul pădurilor de conifere
→ domină molidul (1200 - 1800 m alt) + brad, pin, zadă, tisa
→ 1000 - 1200 m alt - păduri de amestec (foioase + conifer)
Etajul subalpin - 1800 - 2000 m alt (pajiști + tufișuri de ienupăr, jneapăn, afin, merișor, salcie pitică, bujor de munte, floare de colț)
Etajul alpin, la peste 2000 m alt - stepă rece (păiuș, firuța, vulturica, iarba vântului)

Păduri de conifere:

Vegetație alpină:

Fauna asociată cuprinde specii caracteristice acestor etaje. Râsul, ursul brun și cerbul carpatin sunt animalele mai reprezentative. La mari înălțimi trăiește și capra neagră, specie glaciară relictă, repopulată în Parâng, Bucegi și Făgăraș.

Zona alpină - capra neagră, vulturul, acvila de munte
În pădurile de conifere și de amestec:
→ mamifere - urs, cerb, căprioară, lup, râs, veveriță
→ păsări: vulturul, cocoșul de munte, găinușa de alun, bufnița
 
În pădurile de stejar și fag:
→ vulpe, lup, jder, pisică sălbatică, dihor, mistreț, viezure, căprioară, veveriță
→ păsări: cuc, pupăză, privighetoare, mierlă, coțofană
→ viperă cu corn, scorpion, broască țestoasă de uscat, șarpe, păsări (SV țării Grupa Retezat-Godeanu)
Capra neagră:

Râsul:

Cocoșul de munte:

Predomină cambisolurile și spodosolurile: brune acide, podzoluri montane, de pajiști alpine.
Comments