6. Personalități

        Amintim doar câteva nume care au contribuit la crearea prestigiului comunităţii gălăţene, cerându-ne scuze pentru inevitabilele omisiuni:
  • PROFESORI: Piorkovski; M. Pinsker; Sylvia Schmierer; Cecilia Herscovici; I. Augenstreich; Corneliu Kahana; A. Brociner; M. Davidoglu; Brad Segal (activitate didactică, de cercetare, scriitor) ş.a.
  • MUZICIENI: Ury Schmidt; Ruth Monthe; S. Blanck (cantor); Ghitla Mendel-Schapira (l-a acompaniat la pian pe Enescu) ş.a.
  • PICTORI: Gh. Lazar; Lola Schmierer-Roth ş.a.
  • MEDICI: Adolf Bleichman (chirurg); Iancu Feldstein (doctor ginecolog la Spitalul Colţea); Sofia Tuchner (stomatolog); Idel David (chirurg); Hellman (chirurg); R. Tenenbaum; Fischer; Pedro Braunstein şi alţii.
  • SCRIITORI, REGIZORI, CRITICI: Iona Atlas; I. G. Aurescu-Goldenberg; Isaac Schonberg; Teodor Caranfil (critic de film); Conrad Bercovici; Israel Wechsler (romancier, traducător); Camillio Baciu (istoric, prozator, dramaturg); Solomon Weinberg (lingvist); Adrian Lupu ş.a.
  • AVOCATI: I. Faibis; I. Klein; Samuel Mendelsohn-Mocanu; procurorul Abeles; Marco Barasch (In 1930, Impreuna cu Gr. Trancu-Iasi, a fondat "Asociaţia Română pentru progresul social"); A. Zalman-Galaţi; M. I. Alterescu; Donat Ornstein ş.a. Şi, nu în ultimul rând...
  • INGINERI, INDUSTRIAŞI şi BANCHERI: Lupu Braunstein; C. Konzelman; Max Fischer; Osias Ausschnitt; Max Ausschnitt ("care a renunţat la întreaga... avere în folosul statului roman"); I. Marcus; M. Weisbuch ş.a.

        Sebastian Costin
        Poet si cronicar dramatic, s-a născut în 1939, la Galaţi (decedat, In 1999, In Israel). Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii Bucureşti, secţia de Literatură şi Critică Literară. A fost secretar general al Teatrului din Galaţi. Emigrează, In 1973, In Israel; redactor şi secretar general la "Viaţa noastră", "Revista mea" (redactor-şef), "Tribuna Magazin", unde a publicat cronici, critică literară. Antologii: Sunete ebraice şi La marginea cerului. În 1997, la Bucureşti, în Editura "Eminescu", apare volumul de versuri Pădurea de aer. A fost membru al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de limbă română. "Muzicalitatea pare la Sebastian Costin atât de firească şi pretutindenea prezentă încât, dacă apleci urechea cu atenţie la versurile lui, vei descoperi zeci de distihuri sau strofe cantabile..." (Al. Mirodan).

        Lucian Zeev Herșcovici
        Israelian, originar din Galaţi. A editat studii despre mişcarea iluministă evreiască, Haskala, despre Iulius Barasch. Amintim studiul "Curentul reformist în viaţa religioasă evreiască din România (1857-1921) - de la fondarea Comunităţii Templului Coral până la alegerea Rabinului dr. I. Niemirower ca Prim Rabin al Comunitatii Evreilor din Bucureşti". A primit Premiul "Meir Rudich" al Universităţii Ebraice din Ierusalim.

        

Ovid. S. Crohmalniceanu (Moise Cohn) - (n. 1921, Galati - m. 2000, Berlin)

        S-a născut la Galati, unde a absolvit liceul. Intre 1944-1947 - studii politehnice la Bucuresti. 1947-1951 - redactor la "Contemporanul"; 1951-1953 - la Editura Didactică şi Pedagogică, la "Viaţa Românească", "Gazeta literară" etc. Debutează, în 1944, în "Ecoul". Opere: Cronici şi articole, Cronici literare, Amintiri deghizate, Despre originalitate, Istorii insolite, Literatura română şi expresionismul, Literatura română între cele două războaie mondiale (3 volume). Micromonografii în spirit comparativ: Liviu Rebreanu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi etc. În 1992, s-a stabilit la Berlin. Împreuna cu Klaus Heitmann, a scris "Cercul Literar de la Sibiu şi influenţa catalitică a culturii germane".

       

        Nina Cassian

        Poetă, pianistă şi compozitoare, s-a născut, în 1924, la Galaţi. S-a stabilit, înainte de evenimentele din decembrie 1989, la New York. O personalitate complexă "...patimaşă, sorbind universul cu ochii, cu buzele...". Urmează Conservatorul de Artă Dramatică şi Şcoala de Pictură, luând lecţii cu M.H. Maxy. Opere: Dialogul vântului cu marea, Să ne facem daruri, Marea conjugare, recviem, Confidenţe fictive (proza), piese pentru teatru de păpuşi, numeroase traduceri din literatura universală, compoziţii muzicale, ilustraţie de carte etc.

       

        Iosif Cassian-Mătăsaru
        S-a născut la Galati, în 1896 (moare, la Bucureşti, în 1982); tatăl poetei Nina Cassian. Traducător de fineţe din literatura universală: Goethe, Heine, Brecht, Alfred Margul Sperber, Jan Neruda s.a. A fost decorat, pentru fapte de armă în primul război mondial, cu "Bărbăţie şi credinţă", cl. II.

     
  
Barbu Nemteanu (Benjamin Deutsch) - (1887-1919)
        "Poezia a sărutat în leagăn pe acest copil minunat şi i-a lipit pe frunte stigmatul cel mare şi sfânt" (A. Axelrad); poet al stărilor lirice - "...Într-o boare de melancolie" -, s-a născut la "Galaţi, oraş cumplit de negustori! / La tine stă poetul ca-n Sodoma" (poezia Galaţi, dedicată lui Const. Graur). Colaborează la "Semănătorul", "Viaţa nouă", "Convorbiri critice". A condus revista gălăţeană "Pagini libere". Traduceri din Heine (Melodii ebraice), V. Hugo, Baudelaire, Lessing, Lenau ş.a. A fost "un trubadur graţios" (E. Lovinescu). Opere: Stropi de soare, Poezii alese (traduceri), Povestea unei idile, Comori străine (tălmăciri în versuri), Antologie (cu o prefaţă de Mihail Dragomirescu) etc. "Trecător grăbit prin această lume, numele lui va rămâne totuşi statornic în literatura noastră" (Mihail Dragomirescu).

       
        
Radu Lupan (Raymond Leibovici)
        S-a născut la Galaţi, în 1920. Redactor la "Contemporanul", la începutul anilor ‘50, apoi la E.S.P.L.A. şi, ulterior, la Uniunea Scriitorilor. Prolific traducător din autori englezi şi americani (Viziuni americane): Hemingway, Faulkner, Th. Wilder, Galsworthy, Gr. Green, James Joyce. Substanţiale micro-monografii: G. B. Shaw şi Hemingway. Un roman: Războiul ascuns.

     
   


        Benjamin Dolingher

        Prozator, dramaturg, s-a născut la Galaţi, în 1929. Este schiţat în amintirile lui Radu Cosaşu. Împreună cu Ştefan Iureş, a scris, în 1960, comedia O lună de confort. "Piesa de rezistenţă a lui Dolingher este Tatăl meu, canibalul" (Al. Mirodan).


Albert Guttman

        S-a născut, în 1937, la Galaţi. Pianist de marcă, stabilit în Elveţia; profesor de pian la Academia de Muzică din Basel (Elveţia). A concertat cu Menuhin (la vioară) şi cu Silvia Marcovici.

     

 
Reuven Rubin

        Artist de renume internațional, s-a născut la Galați (decedat în 1974). Fiu al unui cantor de sinagogă. În 1923, se stabilește în Țara Sfântă. Studiază - la recomandarea prof. Boris Schatz - la Școala de Arte "Bezalel", din Ierusalim. La "Migdal David" deschide, în 1924, o expoziție: "Totul cântă în linii și culori frumusețea vieții". Stilul și viziunea picturilor sale "au ceva din pictura lui Marc Chagall, ca și... a altor artiști evrei originari din țările Europei răsăritene, exponenți ai unui expresionism de diferite nuanțe" (Amelia Pavel). În 1948, a fost numit primul ambasador al Statului Israel în România, ministru plenipotențiar al Israelului. Viața mea, arta mea - opera autobiografică, în care palpită viața marelui artist.

        Ionel Rizescu
        Lingvist și filolog, născut, în 1919, la Galați. Doctor în filologie cu teza "Contribuția lui H. Tiktin la dezvoltarea lingvisticii românești". Preocupări de gramatică, lexicografie, lexicologie și de istoria limbii romane. Editor, în 1971, al "Pravilei notarului Lucaci" (1581).

        Mihai Stoian
        Născut, în 1927, la Galați. Studiază, la București, psihologia și pedagogia. Debutează în ziarul "Victoria". Activitate redacțională la "Luceafărul", "Gazeta literară". Publică literatură pentru tineret și copii, povestiri, nuvele, dar și creații cu probleme grave, texte documentare - Vieți interzise, Generația 62, Moartea unui savant: N. Iorga, Străjerul mării (drama) etc.    

        Mirel Brates
        Scriitor, publicist, regizor de filme pentru televiziune, s-a născut în 1936, la Galați. A făcut Alia. Inginer, licențiat în construcții, ofițer de marină, membru al Asociației Scriitorilor din Israel, membru al Organizației Internaționale a Jurnaliștilor. Opere: Acces la esență (proză scurtă), Zat (roman) etc.

        I.B. Brociner
        S-a stabilit la Galați. Între 1876-1878, a fost președintele comunității și al "Comitetului Central al Reprezentanței Evreilor Pământeni". A obținut împământenirea în 1906. Convins sionist în favoarea reclădirii Statului Național Evreiesc.

        Andrei (André) Brociner
        Poet, publicist, traducător, s-a născut, în 1854, la Galați (a murit la București). Sionist convins, încă înainte de apariția lui Th. Herzl. A fost inițiatorul Școlii Israelito-Române de fete din Galați (1899-1924) și al unor societăți culturale de binefacere. Vorbea curent limba ebraică, convins în reInvierea ei. În timpul Războiului de Reîntregire, s-a angajat, voluntar, ca infirmier la Spitalul "Speranța" - Galați.

        Radu Lupu
        "Unul dintre cei mai mari pianiști ai contemporaneității" (Iosif Sava). S-a născut, în 1945, la Galați. După absolvirea Școlii Populare de Artă din Brașov, continuă studiile la București cu prof. Florica Muzicescu și Cella Delavrancea. În 1961, pleacă, cu o bursă, în vederea perfecționării, la Conservatorul din Moscova. Premii: 1966 - "Van Cliburn"; 1967 - "George Enescu"; 1969 - "Leeds". Este prezent în marile orașe americane, în orchestre celebre, cu muzica lui Beethoven, Brahms, Mozart, Schubert ș.a. Sub conducerea lui Zubin Mehta, este solist la "Israel Philarmonic".    

        Iulia Soare (Lilly Sonnenfeld)
    S-a născut, în 1920, la Galați (a murit, în 1971, la București). Prozatoare de factură realistă, bună observatoare a mediilor tradiționale; extrem de pregnant a înfățișat viața de familie evreiască în romanul Familia Calaff (1956). A mai publicat volumele de nuvele O plimbare la Băneasa (1962) și Vârsta de bronz (1969). De asemenea, este autoarea eseului de sinteză Stendhal (1957). I se mai datorează numeroase traduceri din: André Gide, Georges Duhamel, Roger Caillois.

        Leopold Bittman-Ruga (Lucian Ruga)
        Născut, în 1906, la Galați. Licențiat al Facultății de Drept din București. A publicat proză, critică literară, scenarii: Marea călătorie; Niciodată nu va fi tăcere; Paradisul; Călătoria spre miazănoapte etc. În 1960, face Alia. Este - între 1974-1976 - președinte al Asociației Scriitorilor Israelieni de limbă română. Pagini ample despre acest prozator sunt cuprinse în Dicționar neconvențional, de Al. Mirodan.

        Lola Schmierer-Roth
        Nepoata lui Tiktin, "una dintre cele mai importante pictorițe din istoria picturii românești, sub raportul talentului... A fost soacra lui Ov. S. Crohmalniceanu..." (Radu Bogdan). S-a născut la Galați, în 1896 (m. 1981). A studiat cu Hermann Stuck, Lovis Corinth, Willy Jaeckel, André Derain. La Galați apare, în 1971, un Catalog al expoziției sale retrospective.

        Dumitru Solomon
        Autor de eseuri și romane, cronici, s-a născut la Galați, în 1932. A făcut Liceul Teoretic la Bârlad. În 1955, își dă licența în filologie la București. Între 1955-1962, este redactor la "Gazeta literară", apoi șef de secție la "Luceafărul", redactor-șef al revistei "Teatrul azi". Debutează în "Viața Românească", în 1953. Lucrări: Problema intelectualului în opera lui Camil Petrescu (eseu); Dispariția (schițe dramatice); Socrate, Diogene câinele; Teatrul ca metaforă (eseu), Teatru (1997) etc. Este laureat al Premiului Academiei Române (1978), al Uniunii Scriitorilor și al Asociației Uniunii Scriitorilor din București (1973), al Premiului U.N.I.T.E.R. pentru cea mai bună piesă românească, Repetabila scenă a balconului (1995), al Premiului Ministerului Culturii.

        Av. Iulian Sorin
        Născut la 13 martie 1926, la Galați. Diplomat în științe juridice al Universității București. Timp de 25 de ani, a lucrat la Departamentul Cultelor. Din 1986, lucrează în cadrul F.C.E.R. Este membru al Consiliului Minorităților Naționale de pe lângă Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale pe lângă Guvernul Romaniei și membru al Asociației pentru Pacea Religiilor din România. Prezent cu articole în paginile "Revistei Cultului Mozaic" - încă din perioada când era consilier al Șef Rabinului dr. Moses Rosen - și în "Realitatea Evreiasca", serie nouă a "Revistei Cultului Mozaic".

        Osy Ph. Lazar
Nascut la Galati, In 1928, unde a urmat liceul. In 1952, a absolvit Facultatea de Mecanica a Institutului Politehnic din Bucuresti si Facultatea de Matematica - Universitatea Bucuresti. A facut studii economice (1958-1962), obtinand si diploma de inginer economist. In 1942, a fost internat Intr-un lagar de concentrare. Intre 1951-1980 - profesor asociat la Institutul Politehnic din Bucuresti. Autor si coautor al unui numar apreciabil de lucrari, inovatii. In colaborare cu S. Weinberg, a publicat studiul "Din trecutul Comunitatii Evreilor din Galati".

        Sara Ianculovici
        Născută la Galați. Aici a înființat, împreună cu soțul ei, Biblioteca și Cenaclul "Emuna" ("Credința", 1930-1940). În 1950, face Alia. Membră a "B'nai B'rith". Fundația "Haim și Sara Ianculovici", Înființată în 1977, conferă premiul cu același nume, păstrând vie memoria și generozitatea marelui evreu, omul Haim Ianculovici. Fondul "Ianculovici" - spunea Itzhac Artzi - este "un simbol de prețuire față de creatorii de frumos". "Motorul viu al Fundației este Shlomo David", alcătuitorul și redactorul volumelor Dorohoi - generații de iudaism și sionism.

        Solomon Friedman
        Actor pe scena T.E.S.-ului din Iași. În timpul celui de-al doilea război mondial, "a participat la concertele și manifestările literare și teatrale din sinagogi, în legătură cu comemorarea lui Șalom Alehem, Șalom As, Avram Goldfaden ș.a." (Israel Bercovici).

        Ludovic Feldman
        Muzician, compozitor, "artist atașat țării și idealurilor culturii românești", a fost remarcat și apărat de Mihail Jora, G. Enescu, care au intervenit, în momente grele, pentru excepționalul violonist al Filarmonicii. În 1953, a fost pensionat. Dintre opere, amintim: Poem tragic; Șase schițe simfonice; Cinci piese pentru orchestră; In memoriam Anne Franck; Variațiuni simfonice; Poem simfonic; Cvartet de coarde; Cvintetul nr. 2; Improvizație; Simfonia concertantă pentru orchestră de coarde etc.

        Radu Bogdan
        Critic şi istoric de artă, având "cultul cărţii şi al frumosului artistic", s-a născut la Galaţi. S-a format, în perioada studiilor universitare, cu excepţionalii profesori Tudor Vianu, G. Oprescu, Mircea Florian, G. Calinescu. Şi-a dat doctoratul avându-l conducător de lucrare pe prof. G. Oprescu. Între 1948-1950 - inspector şef în Ministerul Artelor. A fost conferenţiar la Catedra de Istoria Artei - Institutul de Arte Plastice "N. Grigorescu"; şef de secţie la Muzeul Naţional de Artă; cercetător principal la Institutul de Istoria Artei. Dintre operele sale: Theodor Aman (monografie, Premiul de Stat, 1955); ampla monografie Andreescu (vol. 1-2; In pregatire, vol. 3-4); Reverii lucide (studii, eseuri); monografia Georgeta Naparus; Meditaţii incomode (studii, eseuri) etc.

        Grisa Gherghei
        Poet, născut, în 1936, la Galaţi, unde a urmat şi liceul. Absolvent al Facultăţii de Filologie, Institutul Pedagogic. Debutează în "Viaţa nouă" din Galaţi. Stabilit la Bucureşti. Opere: Nici o tangentă la inimă!; Armuri; Înmulţirea cu unu; O cafea sub un cearcăn etc.

        Edgar Reichman
        Critic, s-a născut la Galaţi, în 1929; tatăl său a fost rabin, doctor în studii iudaice. Absolvent al Facultăţii de Pedagogie şi Psihologie din Bucureşti. În 1957, pleacă din ţară. Opere: Întâlnire la Kronstadt; Rahel, Nu vom mai pleca la Silas, Maria etc. Este laureat al Premiului W.Z.O. (Organizaţia Sionistă Mondială) şi membru de onoare al "Uniunii scriitorilor din România".

        Avy Abramovici
        Unul dintre concert-maeştrii primei orchestre a ţării, s-a născut la Galaţi, în 1935. "A fost elevul lui Ionel Geantă la Conservatorul din Bucureşti". În 1985, a plecat în Israel. Este profesor la Academia de Muzică din Ierusalim. "Cronicarii l-au apreciat pentru fineţea, sensibilitatea şi cultura stilistică, soliditatea tehnicii şi puritatea tonului, justeţea intonaţiei, sugestivitatea culorilor sonore, rigoarea, logica construcţiei, verva discursului, lărgimea repertoriului" (Iosif Sava).
Comments