Galați

   ”Noi evreii români suntem - precum am fost totdeauna - legați... de soarta pământului și neamului românesc...; nimic nu va putea să ne desprindă din marea unitate a poporului dintre hotarele țării".
”Mapa ca evreu”, Felix Aderca


Sinagoga Meseriaşilor


(existentă din 1875, reconstruită 1929, actualmente în reparaţii capitale)

 Date de contact:

Galați, str. Dornei nr. 7-11, cod poștal 800123
, telefon/fax: (0040)236413662

Comments