Tin tức sự kiện

  • Thi đua của Khoa Link mở
    Posted Sep 6, 2017, 9:41 AM by Phạm Ngọc Hưng
  • Danh sách giao đồ án TN TK11.3 Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Fl5_aZS-qhRcy0JeZVeIGhP7qywsXmWMk_BwaRrL4k/edit?ts=58ba1cf1#gid=0
    Posted Mar 6, 2017, 7:24 PM by Phạm Ngọc Hưng
Showing posts 1 - 2 of 33. View more »


Giới thiệu Bộ môn Kỹ thuật Máy tính


 
 
.


Bộ môn Kỹ thuật máy tính

1. Thông tin chung

          Bộ môn Kỹ thuật Máy tính (Department of Computer Engineering) là bộ môn chuyên ngành trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Bộ môn chịu trách nhiệm nghiên cứu và giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành hệ thống nhúng.

         Chuyên ngành Hệ thống nhúng do bộ môn đảm nhiệm được xây dựng theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có năng lực để làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước với các lĩnh vực nghề nghiệp như:

    - Phân tích và thiết kế hệ thống

    - Viết chương trình phần mềm nhúng sử dụng ngôn ngữ C/C++, Java

    - Kiểm thử chức năng và sửa lỗi chương trình

    - Tư vấn sản phẩm và các giải pháp cho khách hàng

    - Viết báo cáo, tài liệu kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao

    - Nghiên cứu, đánh giá các hệ thống có sẵn, cập nhật công nghệ liên quan phục vụ phát triển sản phẩm mới

    - Phát triển ứng dụng di động trên hệ điều hành Android

    Bộ môn được trang bị 02 phòng thí nghiệm chuyên sâu với đầy đủ các thiết bị thí nghiệm hiện đại giúp giảng viên, sinh viên nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

    Website bộ môn:

https://sites.google.com/site/cefitutehy

2. Nhiệm vụ chuyên môn·      

             -    Đào tạo kỹ sư, cử nhân công nghệ thông tin chuyên ngành hệ thống nhúng

             -    Đảm nhiệm và giảng dạy các học phần: Cơ sở kỹ thuật lập trình, Kiến trúc máy tính, lập trình hướng đối tượng, tiếng anh chuyên ngành, hệ điều hành, hệ điều hành mã nguồn mở, kỹ thuật điện tử tương tự số, lập trình vi điều khiển, hệ thống nhúng, thiết kế hệ thống nhúng, lập trình điều khiển thiết bị, phát triển ứng dụng di động.

3. Đội ngũ cán bộ

          Bộ môn Kỹ thuật Máy tính hiện có tổng số 11 cán bộ đương nhiệm. Đội ngũ cán bộ của Bộ môn đều có trình độ thạc sỹ trở lên, bao gồm :

  • Phó giáo sư: 1
  • Tiến sỹ: 1
  • Thạc sỹ: 9
  • Đại học: 0

Tin tức giáo dục (theo Dân Trí)