stamreeks Kolbeek

Generatie IX
Frans Harms Kolbeek x Helena Hendriks Niehof

Frans Harms Kolbeek is geboren omstreeks 1738 in Munsterland. Dat is het gebied rondom de stad Munster, waarvan de noordelijke begrenzing zo ongeveer ter hoogte van Enschede ligt.
Waarschijnlijk zocht hij, net als vele anderen uit zijn geboortestreek, een betere toekomst in de meer welvarende Nederlandse gewesten.


Hij trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 29 december 1776 in Bedum met Helena Hendriks Niehof, ongeveer 28 jaar oud, geboren omstreeks 1748, ook in Munsterland, dochter van Hendrik Niehof
Naast de in die tijd verplichte inschrijving van het huwelijk in de Nederduitsch Gereformeerde Kerk (een soort staatskerk) trouwden zij ook, zoals hierboven te zien, in de Rooms-Katholieke kerk in Bedum. Deze was gevestigd in een schuilkerk. De woning van pater van der Schilden werd hiervoor gebruikt. De Rooms-Katholieke kerk werd in die tijd oogluikend toegestaan door de autoriteiten. Maar het stichten van een echt kerkgebouw was verboden. 

Frans en Helena krijgen drie kinderen, die worden gedoopt in de Rooms-Katholieke schuilkerk te Bedum:

1. Hermannus, gedoopt op 9 maart 1778 in Bedum en daar overleden op 5 maart 1826, 47 jaar oud. Hij was weversgezel.


2. Hendrik, gedoopt op 8 juli 1784 in Bedum en overleden in Groningen op 19 januari 1830, 45 jaar oud. Zijn beroep was slagter(sknecht).
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 21 februari 1813 in Groningen met Elsje Hindriks Smit, dienstmeid, 25 jaar oud. Zij is een dochter van Hindrik Elses Smit en Mattje Jacobs Kramer, gedoopt op 9 december 1787 in Noordbroek en overleden op 29 april 1852 in Groningen, 64 jaar oud.   

3 Jan, geboren in Onderdendam, gedoopt op 8 januari 1787 in Bedum, zie generatie VIIIFrans was kleermaker van beroep. Op 26 mei 1777 koopt hij een bedrijfje van "Willem Geerts Smit en Maria Beukers, echtelieden, Harms Geerts Smit en Maria Alberda, echtelieden, alsmede Catharina Geerts Smit en Harm Jan Visscher, echtelieden, tesamen kinderen en erfgenamen van hun overleden moeder Lutke Geerts, weduwe van Geerts Willems, aan Frans Harms Kolbeek en Helena Hindricks Niehoff, echtelieden"
Ze kopen
"een weverie met stellen en verdere weversgereedschappen, staande en gelegen op de Uiterdijk te Onderwierum"
Het kostte hen 350 caroliguldens. Daarnaast moesten zij jaarlijks een vaste huur van 1 gulden en 5 stuivers betalen aan de douariere de Hertoghe, vrouwe van Feringa.

Bij het begin van de Franse tijd was Frans een warm voorstander van de Nieuwe Bataafsche Republiek. Hij wordt genoemd in de publicatie uit 1795 "Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande" als lid van genootschap in Onderwierum.

Het bedrijfje zal meer dan 25 jaar bestaan. Ik stel mij zo voor dat ook zoon Hermannus daar heeft gewerkt. 
Begin 1800 gaan waarschijnlijk de zaken wat slechter. Wellicht kon met het werk fysiek niet meer aan.
In ieder geval zetten Frans en Helena hun huis en werkplaats te koop in de Groninger courant van 13 december 1803.

Maar klaarblijkelijk wilde niemand zijn zaak kopen. En hij zal failliet zijn gegaan.
In ieder geval worden de crediteuren opgeroepen in de Groninger Courant van 14 december 1804.

Een paar maanden later wordt de hele boedel geveild. Op voorhand werd er ƒ500 op geboden zoals staat in de advertentie in de Groninger Courant van 22 maart 1805.

Niet lang na dit faillissement is Helena overleden op 27 november 1808, ca. 60 jaar oud.
De familie woonde toen in de Oosterkluft van Bedum.

Waar Frans de volgende twaalf jaar werkte weet ik nog niet.
Wel is bekend dat hij in 1820 woonde in Zuidwolde. Dat staat in zijn overlijdensakte. Maar hij overleed in het huis van zijn zoon Jan in Middelstum op 29 juni 1820, ongeveer 82 jaar oud. 
_____________________
________________
______
Generatie VIII
Jan Franses Kolbeek x Barber Hendriks Winter

Jan Franses Kolbeek is gedoopt in Bedum op 8 januari 1787 en overleden in Groningen op 15 november 1853 . Zijn beroep was timmerman.
Hij trouwde, 32 jaar oud te Middelstum op 15 december 1813 met Trijntje Bik, 28 jaar oud, dienstmeid, gedoopt te Leens op 13 november 1785, dochter van Derk Jans en Benjemientje Bouwes.

Jan en Trijntje kregen een zoon:
1. Frans Johannes, geboren te Middelstum op 17 februari 1814 en overleden te Groningen op 2 oktober 1814.
Kort na de geboorte overleed Trijntje te Middelstum op 2 april 1814, waarschijnlijk aan complicaties van de bevalling 
 
Jan Franses Kolbeek hertrouwde te Middelstum op 8 september 1819 met Barber Hindriks Winter, 32 jaar oud, gedoopt te Middelstum op 22 april 1787, dochter van Hindrik Derks en Trientje Tonnis en weduwe van Nicolaas Jurjens Rozeboom.

Kinderen van Jan en Barber:

2. een levenloos geboren zoon, geboren op 8 mei 1820 te Middelstum

3. Frans Johannes, geboren op 22 mei 1821 te Middelstum, zie generatie VI

4. Katharina, geboren op 3 oktober 1823 in Middelstum. Zij is overleden in het Rooms Catholiek Armenhuis te in Groningen op 10 maart 1886, 62 jaar oud. 

5. Hendrik, geboren op 23 januari 1826 in Middelstum. Hij is overleden op 15 september 1866 in Groningen, 40 jaar oud. Zijn beroep was touwslager.
Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 08 augustus 1852 in Groningen met Willemina Folkers, 28 jaar oud, dienstmeid, geboren op 11 december 1823 in Groningen, dochter van Gezina Folkers. Zij is overleden op 5 december 1891 in Groningen, 67 jaar oud. 

6. Helena, geboren op 18 april 1830 in Middelstum en overleden op 10 december 1912 in Groningen, 82 jaar oud. Zij was dienstmeid van beroep
Zij trouwde (1) trouwde, 23 jaar oud, op 23 oktober 1853 in Groningen met Henderikus Wilhelmus Folkers , 23 jaar oud, geboren op 20 juli 1830 in Groningen, zoon van Leentje Folkers. Hij is overleden op 17 maart 1900 in Groningen, 69 jaar oud. 
Toen zij trouwden was zij dienstmeid en hij touwslagersknecht. Later is hij nog een aantal jaren (gas)stoker geweest.

Zij trouwde (2), 72 jaar oud, op 08 maart 1903 in Groningen met Fredericus Kopmeiners, 64 jaar oud, timmerman, geboren op 14 april 1838 in Emblichheim (Dld), zoon van Johann Kopmeiners en Hille Schotkamp. Hij is overleden op 15 maart 1908 in Groningen, 69 jaar oud. Fredericus eerder weduwnaar van Jantje de Raad en Harmanna Tor.

7. Hinderika Harmina. geboren op 10 juli 1833 in Groningen en daar overleden op 29 oktober 1907, 74 jaar oud. Zij trouwde, 28 jaar oud, op 18 augustus 1861 in Groningen met Willem de Jong, 37 jaar oud, arbeider / stoker, geboren op 4 augustus 1824 in Gouda, zoon van Teunis de Jong en Cornelia Zandijk. Hij is overleden op 29 mei 1887 in Groningen, 62 jaar oud.
_____________________
________________
______
Generatie VII
Frans Johannes Kolbeek x Anna Roelfsema

Frans Johannes Kolbeek is geboren op 22 mei 1821 in Middelstum en overleden op 3 september 1859 in Groningen, 38 jaar oud. 
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 18 januari 1846 in Groningen met Anna Roelfsema, 23 jaar oud, geboren op 26 december 1822 in Groningen, dochter van Hindrik Roelfs Roelsema en Mettien Puts

Frans was touwslager toen hij trouwde. 
Later werkte hij in de graanpakhuizen waar hij eerst zolderknecht was.
In de Groninger Courant van 15 maart 1850 wordt vermeld dat hij was benoemd tot korenmeter. Een officiële functie.
Een korenmeter was een ambtenaar die door het stadsbestuur werd aangesteld om toezicht te houden op de handel in graan.
Ze controleerden de maten waarmee werd gewogen en hielden toezicht op de hoeveelheden geleverd graan.

Frans en Anna kregen de volgende kinderen:

1. Barbara, geboren op 15 mei 1846 in Groningen en daar overleden op 16 augustus 1893, 47 jaar oud. 
Zij trouwde, 26 jaar oud, op 23 maart 1873 in Groningen met Andries Steendam, 23 jaar oud, geboren 2 augustus 1849 in Groningen, zoon van Johannes Steendam en Anna Mulder.
Na het overlijden van Barbara trouwde Andries op 16 september 1894 in Groningen met Elise Johanna Henriëtte Meiners (1845-1923)
Hij is overleden op 13 februari 1913 in Groningen, 63 jaar oud. Zijn beroep was timmerman.

2. Hendrik Kolbeek, geboren op 5 oktober 1849 in Groningen, zie generatie VI.

3. Johannes Franciscus, geboren op 19 juli 1852 in Groningen en daar overleden op 17 maart 1868, 15 jaar oud. 

4. Anna, geboren op 31 augustus 1855 in Groningen en daar overleden op 25 november 1859, 4 jaar oud, een paar maanden na haar vader.

Anna Roelfsema hertrouwde op 13 oktober 1861 in Groningen met Jan Theijen Bonsema (1824-1896).
Zij is overleden op 24 november 1863 in Groningen, 40 jaar oud. 

Na haar overlijden werden de kinderen Hendrik en Johannes Franciscus geplaatst in het weeshuis.
_____________________
________________
______
Generatie VI
Hendrik Kolbeek x Maria Smit

Hendrik Kolbeek is geboren op 5 oktober 1849 in Groningen en daar overleden op 4 april 1918, 68 jaar oud.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 17 november 1872 in Groningen met Maria Smit, 25 jaar oud, geboren op 28 mei 1847 in Groningen, dochter van Jan Smit en Trientien van der Wal. Zij is overleden op 26 mei 1924 in Groningen, 76 jaar oud. 

Net als zijn vader werkte Hendrik in de graanpakhuizen. Bij de diverse aktes van de burgerlijke stand worden afwisselend de beroepen meesterknecht, pakhuismeester, pakhuisknecht en zolderknecht genoemd.
                                                                                                        Maria Smit met haar mooiste spulletjes
                                                                                                                                                                                                               
Kinderen van Hendrik en Maria:

1. Jan, geboren op 23 oktober 1873 Groningen en daar overleden op 16 augustus 1963, 89 jaar oud. Zijn beroep was letterzetter
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 4 juni 1899 in Groningen met Jantje Kuun, 25 jaar oud, 20 december 1873 in Oude Pekela, dochter van Hinderikus Kuun en Willemina Hartman. Zij is overleden op 30 augustus 1952 in Groningen, 78 jaar oud. Jan Kolbeek

Jantje Kuun


2. Anna, geboren op 02-08-1876 in Groningen, zie stamreeks Feringa generatie V


3. Trientje
, geboren op 16 mei 187 in Groningen en daar overleden op 14 maart 1931, 52 jaar oud. Zij trouwde, 22 jaar oud, op 7 juni 1900 in Groningen met Christiaan Smit, 23 jaar oud,
machinist, geboren op 15 augustus 1876 in Groningen, zoon van Jacob Roelof Smit en Aaltje Westhoff. Hij is overleden op 3 januari 1954 in Groningen, 77 jaar oud. Christiaan trouwde later na 1931 met Johanne Christine Sörensen. Op latere leeftijd was hij kantoorbediende.Trientje Kolbeek

Christiaan Smit


4. Barbara
, geboren op 29 september 1879 in Groningen en daar overleden op 10 mei 1938, 58 jaar oud. Zij trouwde, 23 jaar oud, op 4 juni 1903 in Groningen met Kornelis Feringa, 28 jaar oud, letterzetter, geboren op 28 april 1875 in Groningen, zoon van Berend Feringa en Geertje van der Tuin. Hij is overleden op 26 juni 1954 in Groningen, 79 jaar oud. Zie stamreeks Feringa

Barbara Kolbeek


5. Frans Johannes
, geboren op 18 oktober 1881 in Groningen en daar overleden op 2 maart 1961, 79 jaar oud.
Zijn beroep was letterzetter.
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 5 september 1912 in Groningen met Trijntje Albronda, 27 jaar oud, geboren op 21 november 1884 in Groningen, dochter van Teunis Albronda en Johanna Henderika Brokken. Zij is overleden op 11 augustus 1955 in Groningen, 70 jaar oud.Frans Johannes Kolbeek


6. Lammegien
, geboren op 17 oktober 1883 in Groningen, en daar overleden op 9 april 1948, 64 jaar oud. Zij trouwde, 23 jaar oud, op 2 juni 1907 in Groningen met Jan Kuikenga, 27 jaar oud,
geboren op 6 november 1879 in
Groningen, zoon van Dirk Kuikenga en Jeltje Roffel en overleden op 16 oktober 1968 in Groningen, 88 jaar oud.
Zijn beroep was letterzetter / boekdrukker.Lammegien Kolbeek

Jan Kuikenga7. Els
, (Elsje bij de geboorteaangifte), geboren op 10 augustus 1890 in Groningen en daar overleden op 30 juni 1957 in Groningen, 66 jaar oud. Zij trouwde, 29 jaar oud, op 27 mei 1920 in Groningen met Cornelis Wijbenga, 25 jaar oud, geboren op 8 september 1894 in Leeuwarden, zoon van Minne Wijbenga en Grietje Swart. Hij is overleden op 16 april 1963 in Groningen, 68 jaar oud.
Els Kolbeek

Na het overlijden van Els hertrouwde Cornelis op 27 april 1959 in Groningen met Sipkje Anna Meijer (geb. 1904).
In de loop der jaren had hij nogal wat beroepen, achtereenvolgens kantoorbediende, assuradeur, chauffeur en avondwacht.
_____________________
________________
______

AFSTAMMINGSLIJN