Cedule Cup 2018

7.CC Krnov - Jarnultowek - Zlaté Hory - Ondřejovice - Rejvíz - H.Údolí - Heřmanovice - Krnov

Vzdálenost 97 km, TRASA,

VRCHAŘSKÁ PRÉMIE (Rejvíz): 1) A.Lant, 2) B.Lux, 3) D.Rychta, 4) B.Dohnal, 5) P.Sekanina, 6) M.Švihel, 7) L.Velčovský, 8) M.Káňa, 9) L.Tomeček, 10) M.Stachovec

CÍL: 1) D.Rychta, 2) L.Tomeček, 3) P.Sekanina, 4) A.Lant, 5) J.Zmuda, 6) B-Lux, 7) B.Dohnal. 8) M.Káňa, 9) M.Švihel, 10) M.Stachovec, 11) L.Velčovský

6.CC Krnov - Milotice - Leskovec n.M. - Roudno - Bruntál - Krnov

Vzdálenost 87,5 km, TRASA, FOTO

VRCHAŘSKÁ PRÉMIE (Milotice): 1) D.Rychta, 2) P.Daněček, 3) L.Grček, 4) T.Karmelita, 5) B.Dohnal, 6) S.Tihlařík, 7) J.Dohnalová, 9) Z.Droběna, 10) J.Zmuda

CÍL: 1) L.Grček, 2) D.Rychta, 3) J.Zmuda, 4) T.Karmelita, 5) S.Tihlařík, 6) B.Dohnal, 7) M.Káňa, 8) P.Daněček, 9) Z.Droběna, 10) J.Dohnalová, 11) S.Bohm

5.CC Krnov - M.Morávka - Hvězda - Vrbno - Krnov

Vzdálenost 87 km, TRASA, FOTO

VRCHAŘSKÁ PRÉMIE (Hvězda): 1) Z.Petřík, 2) T.Karmelita, 3) L.Grček, 4) B.Dohnal, 5) B.Lux, 6) P.Daněček, 7) P.Sekanina, 8) D.Rychta, 9) J.Dohnalová, 10) M.Káňa

CÍL: 1) Z.Petřík, 2) D.Rychta, 3) P.Sekanina, 4) T.Karmelita, 5) L-Grček, 6) B.Lux, 7) B.Dohnal, 8) M.Káňa, 9) P.Mikeska, 10) M.Stachovec, 11-12) J.Dohnalová, P.Daněček, 13) J.Zmuda

4.CC Krnov - Dolní Údolí - Rejvíz - Drakov - Heřmanovice - Krnov

Vzdálenost 88 km, TRASA

VRCHAŘSKÁ PRÉMIE (Rejvíz): 1) B.Dohnal. 2) B.Lux, 3) D.Rychta, 4) S.Tihlařík, 5) L.Velčovský, 6) P.Mikeska, 7) J.Zmuda, 8) M.Stachovec, 9) S.Bohm

CÍL: 1) D.Rychta, 2) KJ.Zmuda, 3) S.Tihlařík, 4) B.Lux, 5) L.Velčovský, 6) M.Stachovec, 7) B.Dohnal, 8) P.Mikeska, 9) S.Bohm, účast L.Válečko

3. CC Krnov - Petrovice - Zlaté Hory - Vrbno - Krnov

Vzdálenost 90 km, TRASA, FOTO

VRCHAŘSKÁ PRÉMIE (Petrovy boudy): 1) Z.Petřík, 2) D.Mazur, 3) T.Karmelita, 4) M.Wurst, 5) M.Daňhel, 6) B.Lux, 7) S.Tihlařík, 8) P.Sekanina, 9) B:Dohnal, 10) P.Daněček

CÍL: 1) Z.Petřik, 2) M.Daňhel, 3) P.Sekanina, 4) D.Rychta, 5) T.Karmelita, 6) B.Lux, 7) M.Wurst, 8) S.Tihlařík, 9) P.Daněček, 10) D.mazur, 11) B.Dohnal, 12) M.Káňa, 13) L.Velčovský, 14) P.Mikeska, 15) M.Stachovec, účast: S.Bohm, R.Juna, G.Junová

2.CC: Krnov - N.Heřminovy - Heřmanovice - M.Albrechtice - Krnov

Vzdálenost 77 km, TRASA, FOTO

VRCHAŘSKÁ PRÉMIE (Heřmanovice): 1) M.Daňhel, 2) J.Mašek, 3) D.Mazur, 4) P.Daněček, 5) T.Karmelita, 6) B.Lux, 7) L.Grček, 8) S.Tihlařík, 9) B.Dohnal, 10) M.Švihel

CÍL: 1) Z.Ocásek+L.Vachutka, 2) J.Mašek, 3) M.Daňhel, 4) D.Rychta, 5) P.Sekanina, 6) M.Švihel, 7) L.Grček, 8) P.Daněček, 9) T.Karmelita, 10) S.Tihlařík, 11) B.Dohnal, 12) N.Šimon, 13) B.Lux, 14) M.Stachovec, 15) P.Mikeska. Dále - F.Zábrodský, M.Ocásek, R.Juna, G.Junová, D.Mazur, J.Dohnalová, L.Válečko, S.Bohm

1.CC: Krnov - Prudnik - Osoblaha - S.Rudoltice - Rowne - Krnov

Vzdálenost 81 km, TRASA, FOTO

CÍL: 1) A.Lant, 1) P.Sekanina, 3) D.Rychta, 4) D.Mazur, 5) P.Daněček, 6) S.Tihlařík, 7) M.Švihel, 8) L.Grček, 9) T.Karmelita, 10) L.Velčovský, 11) P.Mikeska, 12) N.Šimon, účast: B.Dohnal, J.Dohnalová, M.Stachovec